Noorte ettevõtlus

Pärnumaa Arenduskeskus tegeleb noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisega Pärnumaal. Pärnumaa ettevõtlus- ja ettevõtliku hariduse võtmeks on koolide, ettevõtete ja koostööpartnerite omavaheline koostöö. Tegevusi viiakse ellu erinevate koostööpartnerite ja -projektide toel.

Ettevõtliku eluhoiaku kujundamisele aitab kaasa haridusprogramm „Ettevõtlik Kool“, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet, ärgitab tegutsemishimu. Programmi raames pakutakse koolidele ja lasteaedadele koolitusi ja arengunõustamisi. Selleks, et koolide huvitavad kogemused ja nutikad lahendused jõuaksid paljudeni, korraldatakse igal aastal edulugude konkurss. Konkursil jagatakse näiteid, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut nii tavapärases õppetöös kui ka distantsõppes. Pärnumaa koole ja parimaid edulugusid tunnustatakse maakondlikul tasandil ettevõtlusnädalal. Iga aastasel hariduskonverentsil selguvad Eesti parimad edulood ning antakse üle tunnustused enesehindamise läbinud baas- hõbe või kuldtaseme saavutanud koolidele.

Ettevõtlusõppe arendamisel tehakse koostööd koolide ja Junior Achievement Eestiga. Mini- ja õpilasfirmade tegevuse hoogustamiseks alustatakse septembris õppeaastat ühise koolitusprogrammiga, mis hõlmab endas ideede genereerimist, meeskonna, ärimudeli, turunduse, esinemise ja kontaktmüügi koolitusi. Koolitusprogrammi eesmärgiks on pakkuda õpilastele ja õpetajatele koolivälist ja praktilist tuge ettevõtlusõppe rakendamiseks.

Mentorid

Pärnumaa Arenduskeskuse loodud koostöövõrgustiku kaudu on õpetajatel ja õpilastel võimalik mini- ja õpilasfirmade tegevustesse kaasata ettevõtjatest mentorid, kutsuda ettevõtjad koolidesse esinema või minna ettevõtetesse õppekäikudele. Arenduskeskuse, koolide, õpetajate ja ettevõtete koostöös korraldatakse maakondlikke mini- ja õpilasfirmade laatasid ja võistluseid. Ettevõtjad on kaasatud võistluste ja konkursside žürii töösse ning toetavad üritusi auhindadega.

Tutvu meie 16 ägeda mentoriga

Arenduskeskuse ja koolide koostööna osaletakse üheskoos üle-eestilistel sündmustel. Koostöö tulemusena on vähenenud killustatus, tegevused toimuvad süsteemselt ning sõltumata kooli suurusest või asukohast on õpilastel võimalus arendavates ja silmaringi avardavates tegevustes osaleda.

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine erinevate osapoolte koostööna loob head eeldused noore arenguks, kes saab elus hästi hakkama ning on sealjuures õnnelik. Ettevõtlikus keskkonnas kasvanud noorel säilib side kodukohaga ning pärast maailma avastamist on ta valmis tulema kodukohta tagasi ning panustama oma teadmiste ja oskustega piirkonna arengusse.

Ettevõtlik Kool

„Ettevõtlik Kool” on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Projektijuhtimise videokoolituste sari

Kuidas viia ellu üks edukas projekt? Kust alustada? Millega arvestada? Millised on riskid? Kelle käest nõu ja abi küsida?

Projektijuhtimise videokoolituste sari on tasuta kasutamiseks kõigile noortele, kes soovivad edukalt projekti alustada, läbi viia, saada uusi teadmisi ja nippe. Samuti kuuluvad sarja juurde lühiklipid noortega, kes juba on vahvaid projekte ellu viinud.

Koolitusvideod noortele

Lehelt leiate oma ala spetsialistide ja ekspertide poolt loodud erinevaid koolitusvideosid, mis aitavad teil oma õpilasettevõttega käesoleva aasta jooksul veel paremini ja tõhusamalt toimetada.

Filme on võimalik kasutada tunnis õppematerjalina või anda õpilastele süüvimiseks lisamaterjalidena või iseseisva tööna. Filmid on lühikesed, jäädes maksimaalselt poole tunni sisse, et vaatamine ja kuulamine ei muutuks igavaks. Soovitame kõike nähtut-kuuldut kohe läbi proovida või katsetada, et õpitu kinnistuks.

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content