Rahvatervis

Pärnumaa Arenduskeskus tegeleb paikkonna tervisedendusega ning aitab kaasa turvalise maakonna kujundamisele.

Meie kaasabil ja ühiste pingutuste tulemusena on Pärnumaa kõrge elukvaliteediga parim paik elamiseks, õppimiseks, töötamiseks ja puhkamiseks.

Elukvaliteedi olulisteks näitajateks on vaimselt ja füüsiliselt terved inimesed; puhas looduskeskkond; töökeskkond; kõigile kättesaadavad avalikud tervisespordi võimalused ja politsei ning päästeameti valmisolek toetada turvalist elukeskkonda.

Meie tegevuse eesmärk on hoida inimesed õnnelikena ja teha tervist toetavad valikud lihtsalt kättesaadavaks kõikidele sihtgruppidele oma elukaare jooksul.

Peamised tegevused on:

 • Tervise ja turvalisuse valdkonna koostöövõrgustiku koordineerimine kolme sektori vahel
 • Riiklike rahvatervise ja siseturvalisuse alaste tegevuste elluviimise toetamine maakonnas
 • Maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava koostamine
 • Kohalike omavalitsuste valdkonnapõhine nõustamine ja koolitamine
 • Tervist toetava töö- ja elukeskkonna loomine
 • Vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö
 • Liikumisharrastuse vajalikkusest teadvustamine ja hoiakute kujundamine
 • Tervisliku toitumise propageerimine
 • Koostöövõrgustiku käivitamine kohaliku toidu kättesaadavuseks toitlustusettevõtetes, töökohtades, avaliku sektori asutustes ja haridusasutustes
 • Pärnumaa haridusasutuste tervisedenduse toetamine
 • Koostööpäevad valdades “Terve ja turvaline kodukant”
 • Tervise ja turvalisuse projektide elluviimine

Täpsemat infot tervise ja turvalisuse teemadel ning erinevate ürituste kohta saab meie rahvatervise ja turvalisuse spetsialistidelt.

Saale Kivikangur

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
+372 505 9797
saale@parnumaa.ee

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content