Teemakobarad

Teemakobarad on osa meie suuremast projektist nimega Innovatsioonikeskus KOBAR

roheKOBAR – Jätkusuutlikkusele ning keskkonnahoiule keskendunud ettevõtjaid, avaliku sektorit ja teemahuvilisi koondav kogukond, mille peamine eesmärk on suurendada teadlikkust ja motivatsiooni roheteemadega tegelemiseks Pärnumaal.

personaliKOBAR, mis koondab endas Pärnu maakonna ettevõtete esindus- ja tugiorganisatsioonide, suuremate tootmis- ja turismiettevõtete ning tööjõu ettevalmistamisega tegelevate haridusasutuste esindajaid. Eesmärgiks on leida toimivad ja paindlikud lahendused personali kompetentside kaasajastamiseks ning oluliste spetsialistide puuduse vähendamiseks.

disainiKOBAR koondab Pärnumaa ettevõtteid, mis tegelevad tootedisaini ja/või disaintoodetega ning laiemalt maakonna ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, kellel on huvi disainivaldkonna vastu. Koostöö üheks parimaks tulemiks võib seni pidada Pärnu Disainipäeva 2023. aastal.

turundusKOBAR, mille eesmärk on koondada Pärnumaal turundusvaldkonnas töötavad inimesed ning hoogustada senisest rohkem kohapealset koostööd. 

toiduKOBAR jätkab 2018. aastal käivitunud ja vahepeal seiskunud maakonnaülest koostööd toidutootjate konkurentsivõime suurendamiseks.

terviseKOBAR täidab loodava Tervise- ja heaolu arengustrateegia Pärnumaa 2035+ strateegilist eesmärki, milleks on laste ja noorte (vanuses 0-26) toetamine nende arengu ja kasvamise teel terviseteadlikeks, hoolivateks ja tugeva vaimse tervisega täiskasvanuteks, et olla täisväärtuslik ja panustav ühiskonna liige.

kogukonnaKOBAR toetab Pärnumaa kodanikuühenduste tegevust ning aitab luua eeldusi kodanikualgatuste tekkimiseks ja arenguks, läbi sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse võimekuse kasvatamise, mitmekülgsete koolituste, juhendmaterjalide koostamise ja mentorprogrammide kaudu.

inseneeriaKOBARa eesmärgiks on leida toimivad ja paindlikud lahendused valdkonna spetsialistide puuduse vähendamiseks, töötades ühiselt välja ettevõtjate vajadustel põhinevad täiendkoolitusprogrammid ja õppekavad.

loomeKOBAR on edasiarendus seni Pärnumaa Arenduskeskuse juures tegutseva kultuuriKOBARa kogukonna formaadist. Tegevused sisaldavad regulaarseid Pärnumaa loomemajanduse ettevõtjate, noorte, organisatsioonide, loovisikute ja haridustöötajate regulaarseid kogukonnaüritusi, kus toimub võrgustumine, arutelud, teematõstatused, paneelid, seminarid, koolitused, õppereisid, loomemajanduse alustavate ja tegutsevate ettevõtjate nõustamised, Pärnumaa loomemajanduse andmebaasi ettevalmistamine ning osapoolte ja võimaluste kaardistamine.

väärikateKOBAR – Tartu Ülikooli juures alustas 2010. aastal tööd väärikate ülikool, et kaasata aktiivselt haridusellu ka ühiskonna väärikam ja vanem generatsioon. Aastatel 2024-2026 töötatakse välja väärikatele suunatud uuendatud koolitusprogramm.

Rahatarkuse klubi – Pärnumaa rahatarkuse klubi eesmärk on kokku tuua inimesed, kes soovivad jagada teadmisi ja kogemusi ning õppida midagi uut. Klubiline tegevus annab võimaluse kohtuda teiste huvilistega, kuulata ekspertide loenguid ja kogemuslugusid. Koos õppimine muudab finantsteemad arusaadavamaks, aidates klubiliikmetel saavutada oma rahalisi eesmärke.

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content