Nõustamised alustavatele ettevõtjatele

Enne ettevõtlusega alustamist tuleb enda jaoks mitmed asjad selgeks mõelda. Tähtsad teemad, mida kaaluda, puudutavad sinu isikuomadusi, riskivalmidust ja vastutust. Enne esimeste sammude astumist on mõistlik kõik asjasse puutuv täpselt läbi mõelda ja paberile panna ehk koostada äriplaan. Eesti Töötukassa äriplaani koostamise abimaterjal.

Äriplaan on sinu selgelt läbi mõeldud tegevuskava, mis on nii sinu ärisisene juhtimisvahend kui ka vajadusel informatsiooniallikas tulevastele investoritele, toetajatele ja partneritele. Olles selgelt määratlenud oma eesmärgid, saab ettevõtja ära hoida kulukaid vigu ja teha õigeid otsuseid oma äri seisukohalt.

Ettevõtte loomise esimeseks etapiks on ettevõtlusvormi valik, mis sõltub ennekõike teie ettevõtte tegevusalast ja sellega seotud riskidest ning vajadustest, rahalistest ressurssidest ja eesmärkidest.

Ettevõtlusvormide peamiste tunnuste võrdluse ja nõuandeid asutamiseks leiab www.eesti.ee.

Nõustamine

Pakume alustavatele ettevõtjatele nõustamist järgmistel teemadel:

 • Ettevõtluse vormid, äriühingu asutamine ja registreerimine;
 • Äriidee analüüs;
 • Abi äriplaanide, finantsprognooside ja finantseerimistaotluste koostamisel;
 • Maksud ja aruandlus;
 • Ettevõtte sisemised protsessid;
 • Müügitegevuse ja turunduse korraldamine;
 • Info toetusmeetmetest ja abi toetuste taotlemisel;
 • Lisaks korraldame alustavale ettevõtjale infopäevi, seminare ja koolitusi.

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on alustava ettevõtja jaoks tasuta!

Palume eelnevalt konsultatsiooniks aeg kokku leppida telefonil +372 5303 9037 või e-postil margit@parnumaa.ee

Alustavate ettevõtjate nõustaja on Margit Kool.

Margit Kool

ettevõtluskonsultant (alustavad ettevõtted)
margit@parnumaa.ee
+372 5303 9037

Rahastusvõimalused

1. Starditoetus

Sihtgrupp: alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Starditoetuse abil toetatakse arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu edendatakse piirkondlikku ettevõtlust.

Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv ja saavutada kolmandal tegutsemisaastal käibeks 80 000 eurot.

Toetuse tingimustega saab täpsemalt tutvuda RTK kodulehel.

2. Töötukassa

Ettevõtluse alustamise toetust (edaspidi EVAT) saab taotleda kui olete vähemalt 18 aastane ja töötuna arvel või vanaduspensioniealine tööotsija või koondamisteatega tööotsija ning olete täitnud ühe järgnevatest valikutest:

 • läbinud ettevõtluskoolituse vähemalt 56 tundi;
 • omate kutse- või kõrgharidust majanduse alal;
 • omate ettevõtluskogemust vähemalt 1 aasta.

Taotlemiseks vaadake lähemalt SIIT.

3. Maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtetele on mõeldud järgmised toetused:

Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Pärnu Lahe Partnerluskogu

Nõustamised tegutsevatele ettevõtjatele

Pakume tegutsevatele ettevõtjatele nõustamist järgmistel teemadel:

 • Koostööpartnerite leidmine
 • Ekspordivõimaluste kaardistamine
 • Messidel osalemine
 • Toetuste vahendamine

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content