Koolitussari Pärnumaa toidutootjatele toidumeene konkursiks ettevalmistamisel

Koolituste eesmärgiks on abistada Pärnumaa toidu- ja joogitootjaid konkurentsivõimeliste toidumeenete väljatöötamisel. Loe täpsemalt toidumeene 2024 konkursist SIIT.

Sihtgrupiks on Pärnumaal tegutsevad toidu- ja joogitootjad.

Koolitussarjas osalemise eeltingimused:

 • Olemas on toode või toote idee ja esmased mõtted/väljakutsed seoses pakendiga;
 • Esitatakse lühitutvustus tootest ja endast kui ettevõtjast/ettevõttest TAOTLUSVORM

(registreerimise tähtaeg koolitustele kandideerimiseks on 18. aprill 2024).

Koolitused toimuvad 23. ja 30. aprillil Pärnumaa Arenduskeskuses Ringi 35, Pärnu.

Osalejate arv 12-15 inimest.

1. koolitus 23. aprill: Toidumeene turismi kontekstis: mida ja miks kingiks ostame ja mis neid otsuseid mõjutab

Millal viimati pidid külla minema ja seisid poes riiuli ees – mida võtta, mida jätta? Ja mida võõrustaja üldse soovib? Vajab? Äkki tal juba on see… Veelgi põnevamad on sellised diskussioonid iseendaga kui pead minema esindama oma ettevõtet, linna, riiki… Või oled reisil – midagi peaks ju suveniiriks ostma! Miks me üldse midagi kingime? Kuidas need otsused sünnivad ja mis neid mõjutab?

Nendest teemadest räägimegi ning arutleme koos – seekord just reisil olemise või reisile minemise situatsioonides: milliseid meeneid ja suveniire me ostame, miks just selliseid, mis neid otsuseid mõjutab. Teeme seda kõike ühise arutelu ja näidetega, mitte liiga tõsiselt, aga piisavalt sisukalt, et oleks mõtteid ja ideid kuidas asuda oma ettevõtte toodete/teenuste põhjal meeneid arendama.

Koolitavad Gerda Mihhailova ja Marit Piirman.

AJAKAVA:

 • 9.00 – 9.30 Kogunemine ja kohv.
 • 9.30 – 11.00 Suveniirid ja kingitused – miks ja millal ostame? Turistide tüübid ja nende meenete soovid ja vajadused.
 • 11.15 – 12.45 Meenete ostmise soodustajad ja takistajad: mis mõjutab ostuotsust? Mõned lihtsad võtted potentsiaalsete klientide soovide/vajaduste uurimiseks ja toidumeene arendamise inspiratsiooniallikad.
 • 12.45 – 13.30 Sotsialiseerumine ja küsimused.

2. koolitus 30. aprill: Lugude jutustamine kui tõhusa turunduse tööriist

Iga ettevõte jutustab lugu. Küsimus on selles, kes ja kuidas seda kujundab – kas ettevõte ise teadlikult või lastakse sel omasoodu kujuneda.

Lugude jutustamine on rohkemat kui kodulehekülje “Meist” rubriik või postitused sotsiaalmeedias. See on tõhusa turundamise tööriist, teadlik lähenemine turundamisele.

Igal ettevõtjal on vähemalt viis lugu, mida jutustada. Iga loo jutustamiseks on kümmekond viisi. Koolitusel räägime need kõik lahti, samuti saad selgust, milles see lugude jutustamine täpselt väljendub, milliseid lugusid ja kuidas jagada nii, et turundamisele kuluks vähem raha ja aega, aga müüginumbrid hakkaksid kasvama.

Praktiline osa koolitusest sh töövihiku harjutused on üles ehitatud nii, et saaksid keskenduda muutustele oma ettevõttes ja sel moel paremini eristuda.

Koolitab Birgit Itse ja Helena Nagel

AJAKAVA:

 • 9.30 -10.00 Kogunemine ja tervituskohv
 • 10.00 – 13.15 Lugude jutustamine kui turundamise tööriist. Toote lugu pakendil. Praktilised töövihiku harjutused
 • 13.15 – 14.00 Lõuna
 • 14.00 – 16.30 Pakend, toote sildi koostamine ja kujundus. Graafiline disain.

Koolitusel osalemine

Koolitused on osalejatele tasuta, kuid osalejatele arvestatakse koolitusi kui vähese tähtsusega riigiabi (VTA). Anname Teile teada kandideerimise tulemustest ja koolitussarjal osalemise võimalusest hiljemalt 19. aprilliks.
 
Koolitust kaasrahastatakse meetme “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” projektist “Pärnumaa innovatsioonikeskus KOBAR” ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ülikooli poolt.
 

VTA arvestamine

Iga koolitusel osalenud ettevõttele arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA’d). Tegemist on igale ettevõtjale mõeldud riigiabiga, mille ülemmäär 3 aasta peale on 300 000€.

Arvestatud täpne summa kujuneb sõltuvalt koolitusel osalenud ettevõtete arvust (jääb mõnekümne euro kanti).

VTA’d ei saa arvestada järgmistes majandusvaldkondades toimetavatele ettevõtetele:

 • taime- ning loomakasvatus ning jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ning neid teenindavad tegevusalad;
 • metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning seda teenindavad tegevusalad;
 • kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning kalade töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 102);
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).
 • tubaka tootmine, töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12) ja turustamine (EMTAK 2008, jagu G, alajaotused 4617, 4621, 4635, 4639, 4711, 47191, 4726, 4781)”.
Lisaks ei tohi ettevõte olla likvideerimisel ega omada maksuvõlga.

VTA kohta saab rohkem lugeda ning selle jääki kontrollida SIIT.

Kui selles osas on mingeid küsimusi, võib julgelt kirjutada merle@parnumaa.ee.

Koolitaja

Gerda Mihhailova

Gerda on lõpetanud TÜ Majandusteaduskonna, Ärijuhtimise magistrikraadiga. Tegutseb teenusedisaini metoodika koolitaja, õppejõu ja populariseerijana Eestis alates 2003.a. Õpetab Pärnu kolledžis jt. TÜ allüksustes teenuste disaini, juhtimise ja strateegilise juhtimise õppeaineid magistriõppe tasemel. Programmijuhina on välja töötanud 2007-2008 a. „Teenuste disaini ja juhtimise“ magistrikava ja on selle programmijuht alates 2009. a. Alates 2018.a. juhib Ettevõtluse osakonda TÜ Pärnu kolledžis.

Marit Piirman

Marit on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismiteenuse nooremlektor, õppejõud. 

Ta on viimastel aastatel olnud kaasatud käsiraamatute kirjutamisse, õpetanud üliõpilasi, koolitanud ettevõtjaid ning juhendanud lõpu- ja magistritöid. Hetkel omandab Marit doktorikraadi Tartu Ülikooli Geograafia osakonnas, Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal. Marit Piirman on osalenud mitmetes turismivaldkonna, roheettevõtluse ja teenusedisainialastes koolitusprojektides (nt. kolme ülikooli ülene mikrokraad “Toidutehnoloogia ja -disain: kokk kui disainer”, koolitusprojekt “Turismitoodete arendamine Eesti, Soome ja Läti sihtturule Hiiumaal ja Saaremaal”, koolitus “Rohelise äritegevuse planeerimine (mikro)ettevõttes”).

Birgit Itse

Birgit on kirjanik, tekstilooja ja kirjutamismentor, kes on oma sõnul kõikidel ametikohtadel otsinud võimalusi end kirjalikult väljendada. Eestis elades töötas ta üle 13 aasta ajakirjanikuna, 2019. aasta lõpus Šotimaale Aberdeeni kolimise järel lõi ta oma kirjutamisteenust pakkuva ettevõtte, täiendas oma teadmisi rahvusvahelistel kursustel, avatud ülikoolis ning isikliku juhendajaga. 

Ta on töötanud Aberdeeni Science Centre’i turunduse ja ürituste koordinaatorina ja kuulub rahvusvahelisse tekstiloojate võrgustikku Dark Angels Writers. Alates 2021. aasta kevadest on ta jaganud oma teadmisi ja kogemusi seminaride ja mentorluse vormis nii üksi kui ka koos teiste turundusekspertidega. Eestis on tema koostööpartnerite hulgas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kohalikud arenduskeskused ning rahvusvahelise turuga ettevõtjad. 2023. aastast alates on ta oma teadmisi jaganud ka rahvusvahelistel konverentsidel. Tal on oma nime alt ilmunud neli raamatut, tema loomingut on avaldatud veebiajakirjades ja rahvusvahelistes kogumikes, sh BBC Radio Scotland, ta on oodatud esineja kohalikel sõnakunsti õhtutel ja külaline rahvusvahelistes taskuhäälingutes.

Helena Nagel

Helena on Eesti Kunstiakadeemia magistrikraadiga graafiline disainer ja infograafika spetsialist, kes on õpetanud nii Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor kui ka Eesti Kunstiakadeemias. Ta on töötanud reklaamiagentuurides Vatson&Vatson ja Age McCann ning alates 2016. aastast juhib oma disainistuudiot Dint.

Helena on osalenud Kuldmuna žüriides, olnud Eesti Disainikeskuse ekspertkogus ja koolitanud infograafika alal nii Rahandusministeeriumi kui ka Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskust. Võitnud Kuldmuna konkursil läbi aegade mitmeid auhindu. Tema kirg on muuta sõnumid tarbijatele arusaadavaks, aidates sellega neil teha teadlikumaid valikuid info ülekülluses. 

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content