Võiste Aiand otsib rahvusvahelise koostöö kaudu ringmajanduslahendusi

Pärnumaa Innovatsioonikeskust KOBAR eest vedav Pärnumaa Arenduskeskus aitab Eesti suurimal tomatikasvatajal Võiste Aiandil biomassi väärindamiseks innovaatilisi lahendusi leida. 15. veebruaril sai avalöögi VõisteHackathon, mille raames otsitakse kestlikke ja ringmajandust toetavaid uusi tehnoloogiaid, innovatiivseid lahendusi ja partnerlussuhteid, mis aitaksid muuta Võiste Aiandis tekkiva biomassi ja kõrvalsaadused jääkide asemel väärtuslikuks ressursiks. Avatud innovatsioonil ja rahvusvahelisel koostööl põhinev häkatoniprotsess viiakse ellu koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse ja rahvusvahelise BioBoosters partnerite võrgustikuga, mis ühendab üheksat biomajanduse innovatsioonikeskust Läänemere regioonis.  

Rahvusvaheline projekt

Pärnumaa Arenduskeskuse roheKOBARa kogukonnajuhi Toomas Toodu sõnul on ringbiomajanduse edendamisel oluline senisest suurema fookuse seadmine innovatsiooni soodustavale teadus- ja arenduskoostööle nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. „Kohalike bioressursside senisest oluliselt suuremaks väärindamiseks on teadmussiiret pakkuv koostöö ja väärtusahelate uudsel koordinatsioonil põhinevate ärimudelite rakendamine võtmetähtsusega.

Rahvusvahelist avatud innovatsiooni toetavas BioBoostersi projektis osalemine on Pärnumaa ettevõtete jaoks suurepärane võimalus ringmajandusalaseid lahendusi leida,“ selgitas Toodu. Häädemeeste vallas juba mitukümmend aastat tegutsev Võiste Aiand rohepöörde kiirendamiseks seda võimalust kasutabki. 

Võiste häkaton

 15. veebruaril käivitunud innovatsioonivõistluse käigus, mille teemaks on „VõisteHackathon – Mining the Green Gold from Greenhouse Biomass“, otsib Võiste Aiand ringmajanduslahendusi, kuidas tomatikasvatuse käigus tekkivat rohtset biomassi kestlikult ja kasumlikult väärindada.

Võiste häkatonile saavad lahendusideedega meeskonnad kandideerida kuni 22. märtsini 2024. a ning võimalike lahendusepakkujate aktiivne otsimine toimub nii Eestis kui kogu Läänemere piirkonnas. Kandideerinute seast välja valitud meeskonnad osalevad seejärel koos Võiste Aiandiga ideede arendusprotsessis, mis kulmineerub 16.-17. mail 2024. a Pärnumaa Innovatsioonikeskuses KOBAR aset leidva häkatoni lõppüritusega, kus selguvad võitjad.

 “Lahendusi hinnatakse nende innovaatilisuse, majandusliku tasuvuse, tehnilise teostatavuse, keskkonnamõju, bioressursi väärindamise potentsiaali ja Eestis kehtivatele regulatiivsetele nõuetele vastavuse alusel. Sõltuvalt idee küpsusest pakume osalejatele võimalust kas otseseks ärikoostööks, ühisprojektide algatamiseks või pilootprojekti käivitamiseks,” ütles Võiste Aiandi omanik Mirko Metsaoru. Võiste häkatonil osaledes on innovaatoritel võimalus arendada omavahelist koostööd, luua suhteid valdkondlike ekspertidega, katsetada uusi ideid ja saada rahvusvahelist tuntust. 

BioBoostersi projektist lähemalt

VõisteHackathon on osa rahvusvahelisest projektist BioBoosters, mida juhib Jyväskylä Rakenduskõrgkool ja Pärnumaa Arenduskeskus on selle kolm aastat kestva Interregi projekti üks konsortsiumipartneritest. BioBoosters projekti tegevuste elluviimiseks Pärnumaal ja kogu Eestis tehakse tihedat koostööd Eesti Maaülikooli Biomajanduse Arenduskeskusega.

Teised teadmussiirdega tegelevad projektipartnerid on erinevad bio- ja ringmajanduse arengut toetavad regionaalsed innovatsioonikeskused Soomest, Lätist, Rootsist, Poolast, Saksamaalt ja Leedust. Projekti raames toimub kolme aasta jooksul kokku 18 rahvusvahelist häkatoni, neist neli Eesti ettevõtete väljakutsete lahendamiseks. Pärnumaa ettevõtteid kaasatakse aktiivselt osalema ka kõikidel teiste riikide häkatonidel ringmajanduslahenduste pakkujatena. 

 

Jaga:

Veel uudiseid

DisainiKOBAR külastas Saaremaa ettevõtteid

DisainiKOBARa liikmed käis Saaremaal vaatamas, et millist põnevat disaini saare peal leidub. Päev algas kosmeetikabrändi HoiaSPA külastuse ja töötoaga. Oli põnev kuulda kuidas firma alguse

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content