Vaata, kes said KOP voorust toetust

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta sügisvooru laekus 47 projektitaotlust, nendest 43 vastasid KOP määruse tehnilistele nõuetele ja edastati hindamisele.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Pärnumaamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 23.11.2023 otsused toetada kokku 19 projekti taotlust, taotletavate toetuste kogusummas 61 787,64 eur.

 Kohaliku omaalgatuse programm jaguneb kahte meetmesse.

Kogukonna areng (maksimalne toetus 2500€)Toetatud projekte: 4Toetuse summa: 7 945,39 eurot

Investeeringud ja kogukonnateenuse arendamine (maksimaalne toetus 4000€)Toetatud projekte: 15Toetuse summa: 53 842,25 eurot

Enim said toetusi madalseikluspargid, kogukonnakeskuste renoveerimised, õpitoad, spordiväljakud ja kultuuriüritused.

Toetuse saanud projektid

Madalseiklusraja paigaldamine Kablisse II etapp (4000€)

Kabli ranna madalseikluspark loob meie noortele võimaluse nutiseadmed kinni panna ja tulla meie kaunisse loodusesse aega veetma, lisaks sellele suurendame noorte füüsilist aktiivsust ja kuna madalseikluspargi ülemine vanusepiir puudub, siis leiab tegevust terve pere. Põnevad ja arendavad seilkuspargi rajad on toodud ohtule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta.

Kõmsi Kogukonnakeskuse põrand tolmuvabaks (3655€)

Kõmsile kogukonnakeskuse loomine on olnud kohalike kauaaegne unistus, lausa seltsi loomisest saati aastast 2009. Väga paljud on panustanud selle unistuse täitumisse nii vabatahtlikutööga kui ka rahaliselt. Tehtud on palju erinevaid projekte. Käesoleva projektiga saame soetada materjalid, mida vabatahtlikud ehitusmehed kasutavad, et katta tolmav betoonpõrand LVT-ga. Sellega saab MTÜ Kõmsi Külaseltsi Kogukonnakeskuses kasutusvalmis 4 ruumi ja saame asuda nende sisustamise juurde. Oleme suure sammu lähemal unistuse täitumisel.

Pärimuskoolitused Lähkma külamajas 2 (2470,5€)

Projekti eesmärgiks on kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv, mille läbi tugevneb kohalik identiteet ning tiheneb põlvkondadevaheline suhtlemine. Projekti tulemusena on läbi viidud õpitoad, millest on osa võtnud eri põlvkondade esindajad. Osalejate põhituumiku moodustavad kohalikud inimesed. Projekti käigus annavad kogenumad ja oskajamad üksteisele, sealhulgas ka nooremale põlvkonnale oma teadmisi ja oskusi ning koos tegutsedes püsib tugev kogukond.

Madalseikluspargi rajamine Lähkma külasse I etapp (4000€)

“Lähkma külamaja juurde madalseiklusraja rajamine võimendab kogukonnaliikmete ühistegutsemis ja kaasamisvõimet. Külaseltsi eesmärk on pakkuda oma kogukonnale ja külalistele meeldivat vaba aja veetmise võimalust. Tänu madalseisklusraja rajamisele kaasame uusi huvigruppe, kes seni pole külamaja juures endale piisavalt tegevust leidnud. Projekti käigus annavad kogenumad ja oskajamad edasi oma kogemusi ning koos tegutsedes püsib tugev kogukond.”

Lauatennise välilaud Lavassaare kogukonnale (2871€)

Lauatennise välilaud paigaldatakse lasteaia taha, aadressil Võidu tn 1, Lavassaare alev ning on avalikuks kasutamiseks kohalikule kogukonnale. Lauatennise välilaud aktiveerib kogukonna õues liikumist ja spordiga tegelemist ning soodustab erinevate vanuserühmade omavahelist sotsiaalset suhtlemist.

Inventari hoiuruumi rajamine Lõvikülla (3922,2€)

Papsaare külas Lõvi elamualal tegutseval külaseltsil on projekti tulemusena oma hoiuruum kogu küla jaoks vajaliku inventari (murutraktor, rehad, väljakute inventar, prügikotid jms) hoiustamiseks.

Kala meie toidulaual (2493€)

Rannarahvana on meri meid alati toitnud ja ühendanud, toonud ja viinud. Kala on osa meie kultuurist ja traditsioonidest. Aastad merel on andnud meie kalameestele teadmised ja kogemused, mille sarnaseid ei leia kuskilt mujalt. Mereäärsete rahvaste hulgas on kalapüük läbi aegade olnud üks peamisi elatusallikaid. Avatud Kalasadamate päeva korraldamine 2024 mai kuus, kalanduse traditsioonide ja ajaloo jäädvustamine, kalatoitude valmistamine otse sadamas koostöös kohaliku kogukonnaga- liidab kogukonda elujõulisemaks.

Värati kogukonnakeskuse kanalisatsiooni korrastamiseks septiku soetamine ja paigaldus (4000€)

MTÜ Meie Värati on alustanud Värati sadamas seisma jäänud endise kalakombinaadi ühiselamuhoone renoveerimist kogukonnamajaks. Projekti tulemusena soetatakse ja paigaldatakse septik ning ühendatakse kogukonnakeskuse kanalisatsioon septikusse.

Vesi külamajja, käte- ja nõudepesu nurk (1089,9€)

Seliste külamaja on kogukonnale vajalik kooskäimise koht Romantilise rannatee ääres, kus toimub palju kokkusaamisi ja ühisüritusi, kuid puuduvad elementaarsed tingimused käte- ja nõudepesuks. Projekti käigus rajab kohalik kogukond külamajja veesüsteemi, koos käte- ja nõudepesunurgaga, mis lihtsustab ja motiveerib ühistegevuste läbiviimist ja sellest osavõttu.

Õpime ajalugu mängides (1989€)

Kõigist Soometsa küla elanikest on valminud fotod, mille ühine pealkiri on “Ühe küla lugu”. Läbi inimeste jutustatakse küla tegemisi, soove, hetkeolukorda ja pilku tulevikku. Interaktiivne mäng aitab kergemini ja huvitavalt selgust tuua küla ajalukku. Aitab mõtestada kust me tuleme ja kuhu läheme. Külakogukond on tugevam ja ühtehoidvam ning läbi piltide saab tutvustada oma küla ka teistele kogukondadele.

Soometsa külamajas tööd jätkuvad (3330€)

Ühtehoidev, abistav ja väljapaistev kogukond. Maja vundamendi ja torustiku soojustamisega on maja aastaringseks aktiivseks kasutamiseks. Püsiinterneti kasutusele võtmisega on loodud tingimused koostöötamiskohaks kõigile, kes soovivad linnast büroost looduse ja vaikuse keskele töötama tulla. Õpilased, kellel selleks vajadus, saavad rahulikult koolitöd teha ja kogukonnaliikmetele, kellel endil internetti ja arvutit ei ole, on olemas võimalus digipädevust vajavaid toiminguid teha külamajas.

Meie armas retrobuss viib sõitma (3510€)

Tõhela Külaseltsi liikmete ühise koostööna sätitakse taas sõidukorda küla uhkus ja tõmbenumber, ajatu nostalgiline autobuss TA 6-1, et kogukond saaks koos planeerida ja ette võtta ühiseid väljasõite nii oma lähipiirkonda kui ka kaugematesse Eestimaa eri paikadesse, kannatades ajatu kogemuse saamiseks tavapärasest veidi suuremat mootorimüra, puuduliku ventilatsiooni ja ebamugavat isteasendit.

Veltsa pargi triiphoone kogukonnakeskusena taastamise I etapp (3798€)

MTÜ Veltsa Park taastab Lääneranna valla Veltsa, Tarva ja Mihkli piirkonna kogukonnakeskusena Veltsa mõisapargis asunud ajaloolise triiphoone. Tööde esimeses etapis puhastakase kogukonna liikmete ühistööna triiphoone vundament ja selle läbikonda jääv pargi osa võsast, eemaldatakse vundamendi ümbert sinna kogunenud muld, rajatakse isumiskohtadega varjualune ning koostatakse triiphoone taastamise eskiisprojekt.

Igale külalisele istekoht (4000€)

Nooruse Maja Kultuurikeskus plaanib suurendada istekohtade arvu 100 võrra, et muuta meie ruumid veelgi kogukonnasõbralikumaks ja rahvarohkemaks. Antud projekt võimaldab meil edendada kogukonna osalemist ja ühistegevust ning suurendada osalejate arvu erinevatel sündmustel andes võimaluse paralleelseteks tegevusteks saalis ja kõrvalruumides.

Ristiküla mänguväljak (3942€)

“Külaselts rajab mänguväljaku, mis annab meie kogukonna lastele võrdsed võimalused motoorseks, füüsiliseks ja vaimseks arenguks. Ühtlasi aitab mänguväljak arendada sotsiaalseid oskuski läbi tervisliku ajaveetmisvõimaluse, mille tulemusena kasvavad tasakaalukad ning aktiivsed lapsed.”

Vahendid teavitusürituste ja koolituste läbiviimiseks (992,8€)

Sindi Tuletõrje Seltsi eesmärk on olla oma kogukonnas ohutuse eest seisja – tõsta inimeste teadlikkust ning olla tugipunktiks raskel ajal. Projektiga soetatakse vahendid teavitusürituste ja koolituste läbiviimiseks.

Skateparki uuendamine (4000€)

Skatepark on noortele vajalik vaba aja veetmiseks ja sportlikuks aktiivsuseks. Skateparki amortiseerunud rambid utiliseeriti kogukonna poolt vabatahtliku tööna ja see uuendatakse Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditest. Kaasfinantseerijaks Surju-Ilvese Küla Selts.

Vaheka seltsimaja parendus (3726€)

Vaheka seltsimaja osaline akende vahetus pikendab maja eluiga, parendab ja suurendab ruumide kasutatavust. Siseviimistlustööd saavad tehtud vabatahtliku tööna, tublide kogukonna liikmete poolt.

Avalik WC koos kuuri ja katusealusega Kesk 22a parki (3997,82€)

Vana-Pärnu Kesk 22a on Vana-Pärnu vabaaja- ja spordipark, kus saavad ühiselt mõnusat sportlikku aega veeta mistahes vanusegrupis ja erinevaid harrastusalasid nautivad inimesed. Kõikide atraktsioonide kasutamine on kõigile tasuta, tulge nautima mõnusat ilma, kaunist parki ja head tervist.

Jaga:

Veel uudiseid

DisainiKOBAR külastas Saaremaa ettevõtteid

DisainiKOBARa liikmed käis Saaremaal vaatamas, et millist põnevat disaini saare peal leidub. Päev algas kosmeetikabrändi HoiaSPA külastuse ja töötoaga. Oli põnev kuulda kuidas firma alguse

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content