Toimus Regions4Climate projekti teine iga-aastane koosolek

Projekti Regions4Climate osalised korraldasid enda teise iga-aastase koosoleku 23.–25. aprillil maalilises rannikulinnas Sitias, Kreeta saarel. See sündmus tõi kokku kõik projektipartnerid ja külalised, pakkudes põhjalikku programmi, mis sisaldas konsortsiumi tegevusi, väljasõite ja koostööalaseid töötubasid.

Koosolek algas teisipäeval, 23. aprillil üldkoosolekuga. Hommikune sessioon oli pühendatud Regions4Climate projekti administratiivsetele, õiguslikele ja finantsaspektidele. Välja toodi projekti teiseks ja tulevasteks aastateks määratud peamised ülesanded, samas keskenduti koostöö tugevdamisele ja projekti eesmärkide täpsustamisele.

Erinevad töötoad

Järgnevad kaks päeva olid täidetud töötubadega, mille eesmärk oli siduda tõhusamalt erinevad käimasolevad tegevused, nagu näiteks õiglase ülemineku teekaartide väljatöötamine, regionaalsete süsteemide dünaamika modelleerimine, seire ja hindamine, kliimariskide ja haavatavuse hinnangud jne. Viimasel päeval pandi üksikasjalik rõhk  piirkondlike klastrite koostöö planeerimisele ning tulevaste strateegiliste tegevuste kavandamisele.

Väljasõidud olid koosoleku lahutamatu osa ja andis osalejatele vahetu kogemuse Kreeta rikkalikust keskkonna- ja kultuurimaastikust ning ülevaate Kreeta projektipartneri teostatud projektitegevustest. Teisipäeval külastasid osalejad Toplou kloostrit, Vai geoparki ja palmipuude metsa. Järgmisel päeval toimusid sessioonid Zakrose loodusmuuseumis, külastati ka veemuuseumi ja Kato Zakrose lossikompleksi arheoloogilist leiukohta. Neljapäeval külastati Papagiannadesi oliiviõli veskit, kus anti ülevaade kohalikest põllumajanduspraktikatest.

Selline kohtumine oli kasulik mitte ainult projekti arengule, vaid ka kogemuste ja parimate praktikate vahetamiseks. Burgase delegatsiooni esitlus nende loodud kohaliku kliima vastupanuvõime grupi moodustamisest inspireeris ja oli eeskujuks teistelegi piirkondadele. Kreeta loodusilu koos kohalike inimeste sooja külalislahkusega jättis kõikidele osalejatele kustumatu mulje.

Teine kohtumine

Regions4Climate projekti teine iga-aastane koosolek oli tunnistuseks kõigi partnerite pühendumusest ja koostöövaimust. See lõi tugeva aluse tulevasteks aastateks ning tõi esile projekti olulise rolli kliimaväljakutsete lahendamisel regionaalsel tasandil.

Projekt algas jaanuaris 2023 ja kestab viis aastat, käsitledes teemat “Piiriülest väärtust loovad kliimakindlusega seotud laiaulatuslikud näidisprojektid” lepingu nr 101093873 HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 alusel. Projekt sai Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni programmist “Euroopa horisont” toetust 24 522 103 eurot. Projektitulemused peaksid mõjutama piirkonna sotsiaal-kultuurilist ja majanduslikku olukorda ning keskkonda.

Eestist osalevad projektis SEI Tallinn, Eesti keskkonnauuringute keskus, Pärnumaa arenduskeskus ja Pärnu linn.

 

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content