Pärnusse paigaldati ligi poolsada ilmaandurit

Pärnu linna ja maakonna avalikku ruumi paigaldati äsja rahvusvahelise projekti Regions4Climate käigus ligi 50 ilmaandurit, mis annavad põhjaliku ülevaate piirkonna mikrokliimast ja selle väljakutsetest.

Kliimamuutus tekitab eri paigus erinevaid väljakutseid ja linnade üks süvenevaid probleeme on kuumasaared. Need on hoonestatud, asfalteeritud ja muu taristuga kaetud alad, mis tõmbavad soojadel päevadel ligi keskmisest rohkem päikest ning kuumenevad üle. “Kuumalained on üks peamisi tulevikukliima riske, mis on Eestis viimase kümnendi suvedel juba avaldunud. Selle sajandi keskpaigast alates kasvab nende sagedus oluliselt,” kirjeldab Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030. “Kuumalained võimenduvad linnades soojussaare efektina, mille suhtes on eriti tundlikud kroonilised haiged, väikelapsed ja eakam elanikkond, kelle seas suureneb haigestumise ja suremuse risk.”

Kuumasaari on võimalik teadliku linnaplaneerimisega vältida, samas puudub nende paiknemisest ja linnade mikroklimaatilistest tingimustest üldjuhul korralik ülevaade, sest ilmajaamad asuvad linnade äärealadel – roheluses, kus temperatuurid on madalamad.

Andurid annavad hea ülevaate

Nüüd on Pärnu linn ja maakond saanud endale ligi 50 ilmaandurit, mis annavad põhjalikuma ja tõepärasema ülevaate piirkonna ilmaoludest. Üheksa andurit olid paigas juba varem, projektiga Regions4Climate lisati veel 41. Tänavapostidele paigaldatud andurid mõõdavad temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust. Andmed jooksevad reaalajas andmebaasi, mis laseb võrrelda suviseid temperatuurierinevusi rohelistel aladel, hoonestatud aladel, linnast väljas, mere ääres jne. Suurem osa anduritest asub Pärnu kesklinnas ja rannaalal ning uue rajatava Rail Baltica terminali ümbruses, ülejäänud asuvad ka Tori valla aladel.

Andurite paigaldamist juhtis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), andurid telliti ettevõttelt Superhands ja tänavapostide külge seadis need üles Teede Tehnokeskus. Ilmaandurite võrgustik jääb üles septembrini 2026 ehk enam kui kolmeks aastaks.

Andmeid kasutatakse kuumasaarte kaardistamiseks, andmepõhiseks linnaplaneerimiseks ja kliimariskidega kohanemiseks. Tulevikus saab põhjalikke reaalajas edastatavaid andmeid kasutada ka täpsemalt kohastatud ilmaennustusteks ning kliimamuutuste haavatavuse hindamiseks. “Ilmaandurite võrgustik aitab Pärnu piirkonnal teha teadlikumaid linnaplaneerimise otsuseid nii praegu kui ka tulevikus,“ selgitas SEI Tallinna ekspert Blaine Lowry. „Seejuures on eesmärk muuta linnakuumuse negatiivne mõju võimalikult väikeseks nii elanikele kui taristule.”

Projektist

Rahvusvaheline projekt Regions4Climate kasutab uuenduslikke lahendusi, et muuta eri piirkondi kliimamuutustele vastupidavamaks, tehes selleks koostööd huvirühmadega. Projekti osalised töötavad välja ja hindavad erinevaid vastupanuvõime lahendusi, sealhulgas uusi tehnoloogiaid, nende integreerimist ja kasutuselevõttu koos uute ärimudelite ja uuenduslike poliitikameetmetega. Projekti tulemusena muutub lihtsamaks valdkondlike otsuste tegemine, kuna tekivad tõestatud, laiendatavad ja hõlpsasti korratavad lahendused kliimamuutustega kohanemiseks. Projektis osaleb 44 partnerit 13 erinevast Euroopa riigist ning uuenduslikke lahendusi katsetatakse 12 piirkonnas, millest üks on Pärnumaa.

Projekt algas jaanuaris 2023 ja kestab viis aastat. Eestist osaleb projektis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnu linn.

Projekti rahastab Euroopa Liit. Projektipartnerite väljendatud vaated ja seisukohad on üksnes autorite omad ega peegelda tingimata Euroopa Liidu ega CINEA seisukohti. Ei Euroopa Liitu ega CINEA-d saa nende eest vastutavaks pidada.

Jaga:

Veel uudiseid

DisainiKOBAR külastas Saaremaa ettevõtteid

DisainiKOBARa liikmed käis Saaremaal vaatamas, et millist põnevat disaini saare peal leidub. Päev algas kosmeetikabrändi HoiaSPA külastuse ja töötoaga. Oli põnev kuulda kuidas firma alguse

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content