Pärnus toimunud rahvusvaheline häkaton pakkus Võiste aiandile 6 uut lahendust biomassi väärindamiseks

16.-17. mail toimus rahvusvaheline VõisteHackathon, mille raames otsiti lahendusi, et muuta Võiste Aiandis tekkiv biomass ja kõrvalsaadused jääkide asemel väärtuslikuks ressursiks.

Nimelt tekib aiandis tomatikasvatamise hooajal ligi 50 tonni biomassi, mille moodustavad juured, lehed, varred ja mittestandardsed tomatid (neid tekib 5-7 tonni kuus) ning kõige sellega pole midagi peale kompostimise midagi peale hakata.

Avatud innovatsioonil ja rahvusvahelisel koostööl põhinev häkaton sai teoks koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse ja rahvusvahelise BioBoosters partnerite võrgustikuga, mis ühendab üheksat biomajanduse innovatsioonikeskust Läänemere regioonis.

Pärnusse jõudis 6 rahvusvahelist meeskonda

Rahvusvaheline innovatsioonivõistlus VõisteHackathon, mille teemaks oli „Mining the Green Gold from Greenhouse Biomass“, sai avalöögi 15. veebruaril ning meeskonnad said sinna oma uudsete lahendusideedega kandideerida kuni 22. märtsini.

16.-17. mail Pärnus toimunud häkatonile jõudis välja kuus rahvusvahelist meeskonda:

 • kaks Rootsist,
 • kaks Eestist
 • üks Soomest
 • üks Poolast.

Meeskondi toetasid 12 rahvusvahelist äriarendusmentorit ja valdkondlikku eksperti. Võitjaks osutus Poolas asuva Bydgoszcz University of Science and Technology teadlastest koosnev Team Biochar, kellega teadusarenduskoostööd tehes töötatakse edaspidi välja mitmekülgsete rakendusvõimalustega biosöe tootmine Võiste rohtsest biomassist.

Ideede kvaliteet ületas ootusi

“Lahendusi hinnati nende innovaatilisuse, majandusliku tasuvuse, tehnilise teostatavuse, keskkonnamõju, bioressursi väärindamise potentsiaali ja Eestis kehtivatele regulatiivsetele nõuetele vastavuse alusel,” ütles Võiste Aiandi omanik Mirko Metsaoru, kelle sõnul jäi ettevõte tulemusega väga rahule.

Kogu protsess kulges sujuvalt ning aitas tuua nii Võiste Aiandit kui üldisemalt kestlikkuse ja ringbiomajandusega seonduvaid väljakutseid ja võimalusi rohkem pildile. Pädevate mentorite toel edasi arendatud lahenduste kõrge tase ja teostatavuse kvaliteet ületasid kaugelt Võiste Aiandi ootusi ning sõltuvalt idee küpsusest on Võiste Aiandil nüüd võimalus alustada kõigi osalejatega kas juba otsest ärikoostööd või käivitada ühiselt erinevaid pilootprojekte.
 
“Selline avatud innovatsiooni üritus tõi esile rahvusvahelise koostöö tohutu potentsiaali kestlikkusega seotud väljakutsete lahendamisel ja ringbiomajanduse edendamisel. Võidulahendus mitte üksnes ei vasta meie tänastele vajadustele, vaid avab ka põnevaid võimalusi tehnoloogia arendamiseks ja uute ärimudelite rakendamiseks tulevikus,” tõdes Metsaoru.

Koostöö võitjaga jätkub

Võiste Aiandi jaoks sai võitja valimisel määravaks pakutud lahenduse potentsiaal eriliigilist biomassi väärindada, võitjameeskonna senine teadus-arendustegevus ning Võistes biosöe tootmiseks vajalike lisauuringute ja investeeringute teostatavus. Metsaoru sõnul on ettevõttel selge plaan, kuidas võidumeeskonnaga Biochar edasist koostööd jätkata, analüüsides esmalt Võiste Aiandi rohtsest biomassist pürolüüsitava biosöe biokeemilisi omadusi ning seejärel kaardistada biomajanduse väärtusahelad, kus seda kõige tõhusamalt rakendada.

“Lisaks häkatoni käigus leitud paljutõotavale ringbiomajanduslahendusele on sellise rahvusvahelise innovatsioonivõistluse suurim väärtus ulatuslik võrgustumine rahvusvaheliste valdkondlike ekspertide ja lahendusepakkujatega. See võrgustik on meile edasises teaduskoostöös ja tulevaste ärimudelite arendamisel hindamatuks toeks,” nentis Metsaoru.

Projektist

VõisteHackathon on osa rahvusvahelisest projektist BioBoosters, mida juhib Jyväskylä Rakenduskõrgkool ja Pärnumaa Arenduskeskus on selle kolm aastat kestva Interregi projekti üks konsortsiumipartneritest. BioBoosters projekti tegevuste elluviimiseks Pärnumaal ja kogu Eestis tehakse tihedat koostööd Eesti Maaülikooli Biomajanduse Arenduskeskusega, teised teadmussiirdega tegelevad projektipartnerid on erinevad bio- ja ringmajanduse arengut toetavad regionaalsed innovatsioonikeskused Soomest, Lätist, Rootsist, Poolast, Saksamaalt ja Leedust.

Projekti raames toimub kolme aasta jooksul kokku 18 rahvusvahelist häkatoni, neist neli Eesti ettevõtete väljakutsete lahendamiseks. Pärnumaa ettevõtteid kaasatakse aktiivselt osalema ka kõikidel teiste riikide häkatonidel ringmajanduslahenduste pakkujatena.

Pärnumaa Arenduskeskuse roheKOBARa kogukonnajuhi Toomas Toodu sõnul on ringbiomajanduse edendamisel oluline senisest suurema fookuse seadmine innovatsiooni soodustavale teadus- ja arenduskoostööle nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. „Kohalike bioressursside senisest oluliselt suuremaks väärindamiseks on teadmussiiret pakkuv koostöö ja väärtusahelate uudsel koordinatsioonil põhinevate ärimudelite rakendamine võtmetähtsusega. Rahvusvahelist avatud innovatsiooni toetavas BioBoostersi projektis osalemine on Pärnumaa ettevõtete jaoks suurepärane võimalus ringmajandusalaseid lahendusi leida,“ sedastas Toodu. Häädemeeste vallas juba mitukümmend aastat tegutsenud Võiste Aiand on hea näide, kuidas sellist võimalust ettevõtte rohepöörde kiirendamiseks kasutada.

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content