Pärnumaal on palju rahatarkasid õpetajaid

Õpetajate rahatarkuse mentorklubide kolmanda hooaja lõpetamisel tõdeti, et finantsteadmised ja -oskused on vajalikud õpilastele edasi andmiseks, ent pakuvad arengustiimulit ka õpetajatele endile. Sel hooajal tegutses üle Eesti 13 õppegruppi, lõputunnistuse said 179 õpetajat kokku 10 mentorklubist. Pärnumaa paistis sedapuhku silma nii suure osavõtjate arvu kui väga suure tunnistuse saajate osakaaluga (üle 90%!)

„Eestis on üldiselt rahatarkuse edendamisel toimunud suur areng. Suur rõõm on, et selliste teadmiste andmine on saanud eesmärgiks ka kooliprogrammis,“ avaldas rahandusminister Annely Akkermann. „Elementaarne finantskirjaoskus on vajalik igale noorele elluastujale ning kui kodus, koolis ja ka juba lasteaias seda väärtustatakse, luuakse tulevikuks hea baas,“ märkis ta.

Millest see aasta räägiti?

Sel hooajal said õpetajad süvendatud teadmisi kulude-tulude ülesmärkimise ja analüüsi, eelarve koostamise, targa majandamise ja laenamise, investeerimise põhitõdede, varaklasside ja riskide ning ettevõtluse ja sissetulekute kasvatamise kohta. Lisaks rääkis käitumisteadlane, kuidas ennast ja teisi õigema käitumise suunas nügida.

Samuti said õpetajad omavahel arutada rahatarkuse õpetamise meetodeid ja võtteid. Raha kui väga praktiline igapäevane element võimaldab pärismaailmaga siduda teoreetilisi teadmisi matemaatikast ajaloo ja geograafiatundideni välja. Mentorklubide tulemusena loovad õpetajad oma ainetest ja õpetatavatest vanuseastmetest lähtuvalt rahatarkusega seotud ülesandeid, mis on kasutamiseks kõigile huvitatuile üleval e-koolikotis.

Kõik huvilised saavad end kirja panna juba järgmise hooaja mentorklubisse SIIN. Oodatud on kõikide ainete õpetajad, lasteaiaõpetajad ja noorsootöötajad.

Rahatarkuse koordinaatori Liisi Kirchi sõnul toovad õpetajad valdkonda hindamatut arengut. „Õpetajad on rahatarkuse edendamisel tõeliseks pärliks, sest kust veel kui koolist saab inimene oma tulevased tõekspidamised,“ lausus Kirch. „Samamoodi on see aga arendav ja julgustav õpetajatele endile. Paljud osalejad on tunnistanud, et said just mentorklubist tõuke, teadmised ja oskused rahaasjade kordaseadmiseks või investeerimisega alustamiseks. Töös võetakse ette erinevaid projekte ja tegevusi erinevatest töömaailma valdkondadest ning tulemused on ka hoopis teised.“

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused juhatuse liige Andres Huul avaldas lootust, et head tulemused, mille kinnituseks on kolme aasta jooksul pea 500 osaleja suur huvi ning muuhulgas ka Äripäeva investor Toomase auhind „Aasta investeerimistegu 2023“, julgustavad ministeeriume rahatarkuse ning noorte ettevõtlikkuse toetamisega jätkama, sest praegune toetusmeede saab läbi eeloleval suvel.

Mentorklubid alustasid kooskäimist septembris. Sel hooajal tegutses üle Eesti 13 gruppi, lõputunnistuse said 179 õpetajat kokku 10 mentorklubist.

Mentorklubid on ellu kutsutud rahandusministeeriumi, Ettevõtliku Kooli ning Edu ja Tegu koostöös. Klubitegevuse raames õpivad õpetajad rahatarkust, et tunda end rahaasjades kindlamalt ja saadud teadmisi ka õpilastele edasi anda. Õpetajaid juhendavad finantsekspertidest ja valdkonna entusiastidest mentorid.

Ettevõtlik Kool on MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused poolt juhitud haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Kooli võrgustikku kuulub 220 õppeasutust üle Eesti, kokku üle 41 000 õpilasega.

Edu ja Tegu on õppeprogramm, mis pakub haridusasutustele, õpetajatele ja õppuritele ettevõtlus- ja karjäärialaseid teadmisi.

Allikas: Rahandusministeerium

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content