Pärnumaa esindajad tutvusid Helsingi nutikate linnalahendustega kliimamuutuste vastu võitlemiseks

Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu linnavalitsuse ja SEI Tallinna esindajad käisid Regions4Climate projekti raames Soomes õppereisil.

Rahvusvaheline projekt Regions4Climate aitab piirkonna planeerimisel võtta senisest enam arvesse vastupidavust kliimamuutustele. Pärnu linna paigaldatakse ilmaandurite võrgustik, mis aitab kaardistada kuumasaared linnas ning lisaks teostatakse maalihkeuuring.

Mai alguses toimunud õppereisi eesmärk oli tutvuda Helsingi linnaplaneeringuosakonna, Helsinki-Uusimaa piirkonnanõukogu ning Forum Virium Helsinki koostöös arendatava digital twin ehk digitaalse kaksiku tööriistaga.

Digital twin

Digital twin on digitaalne tarkvaraline mudel füüsilistest esemetest või füüsilistest süsteemidest reaalajas. Andmete analüüsimise abil saavad insenerid ja teised sidusrühmad teadmisi füüsilise objekti käitumise ja jõudluse kohta ning teha teadlikke otsuseid selle parandamiseks. Digitaalseid kaksikuid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas töötlevas tööstuses, kosmosetööstuses, energiasektoris, tervishoiu- ja transpordivaldkonnas. Sellised lahendused muutuvad üha olulisemaks ka nutikate linnade arendamisel, kus neid saab kasutada tervete linnasüsteemide modelleerimiseks ja optimeerimiseks.

Helsingi linnavalitsuse planeeringuosakond

Helsingi linnavalitsuse planeeringuosakond näitas, kuidas linna hooneid ja puid on kaardirakenduses võimalik vaadelda kolmemõõtmeliselt, andes realistlikuma aluse efektiivsemaks linnaplaneerimiseks. Lisaks on võimalik jälgida hoonete ja objektide energiatarbimist ning varjude liikumist vastavalt aasta- ja kellaajale. Hiljuti kasutas linnavalitsus loodud rakendust kaasava planeeringu protsessis, kus inimesed said esitada ettepanekuid uute hoonete mahtude osas ning valida omale sobiv lahendus.

KohtumineHelsinki-Uusimaa piirkonnanõukoguga

Kohtumine jätkus Helsinki-Uusimaa piirkonnanõukogus, kus muuhulgas tutvustasid Helsingi-Uusimaa regiooni tegevusi kliimamuutustega kohanemisel Simo Haanpää ja Silja Aalto. Soome on üks esimeste seas Euroopa Liidus, kes on alates 2005 aastast loonud riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia.

Projektist lähemalt

Regions4Climate projekt toob kokku 44 partnerit 13 Euroopa riigist, et tutvustada uuendusi ühiskonna vastupanuvõime suurendamiseks kliimamuutuste mõjudele – seda kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppega. Projekti koordineerib Soome Tehnilise Uurimise Keskus VTT, kelle juhtimisel töötavad projektipartnerid välja ja võtavad kasutusele uudseid sotsiaalseid, tehnoloogilisi, digitaalseid, ärilisi, juhtimis- ja keskkonnalahendusi, et vähendada võimalikult palju haavatavust kliimamõjude suhtes.

Projekt algas 2023. aasta jaanuaris ja kestab viis aastat, käsitledes teemat «Piiriülest väärtust loovad kliimakindlusega seotud laiaulatuslikud näidisprojektid» lepingu nr 101093873 HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 alusel. Projekt sai Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni programmist «Euroopa horisont» toetust 24522103 eurot. Projekti tulemused peaksid mõjutama piirkonna sotsiaalkultuurilist ja majanduslikku olukorda ning keskkonda.

Lisaks Pärnumaale osalevad piirkondadena projektis Baskimaa (Hispaania), Lõuna-Akvitaania (Prantsusmaa), Assoorid (Portugal), Toscana (Itaalia), Køge Bay (Taani), Burgas (Bulgaaria), Helsingi-Uusimaa (Soome), Ida-Kreeta (Kreeka), Castilla-León (Hispaania), Põhjamaade saarestik (Soome, Ahvenamaa ja Rootsi) ning Troodos (Küpros). Eeldatavasti saavad projekti tulemustest otsest kasu vähemalt 13,8 miljonit inimest, kes elavad partnerpiirkondades. Pikemas perspektiivis võib mõju ulatuda 746 miljoni Euroopa elanikuni.

Projektis välja töötatud tulemusi ja sotsiaalseid uuendusi jagatakse õiglase ülemineku platvormil, et neid oleks võimalik järgida ka teistes piirkondades.

Jaga:

Veel uudiseid

DisainiKOBAR külastas Saaremaa ettevõtteid

DisainiKOBARa liikmed käis Saaremaal vaatamas, et millist põnevat disaini saare peal leidub. Päev algas kosmeetikabrändi HoiaSPA külastuse ja töötoaga. Oli põnev kuulda kuidas firma alguse

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content