ETAG

Pärnu kolledži üliõpilased saavutasid riiklikul teadustööde konkursil kõrgeid tunnustusi

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilased on näidanud silmapaistvat akadeemilist võimekust, pälvides tunnustust 2023. aasta riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil. Preemiad jagunesid kolme õppeastme ja kuue teadusvaldkonna vahel.

Pärnu kolledži üliõpilane Virge Nummert sai riikliku preemia (850 eurot) oma töö eest „Maakohtu vaade sotsiaaltööle Pärnumaal“. Tööd juhendasid Monika Kumm ja Tuuli-Brit Vaga. Uuring Pärnu Maakohtus näitas, et kohtunikud tunnustavad sotsiaaltöö arengut, kuid tõid välja ka puudujääke sotsiaaltöötajate õigusalases kompetentsis. Sotsiaaltöötajate parem ettevalmistus kohtutööks ja menetlustes osalemiseks on oluline, et tagada efektiivne koostöö kohtusüsteemiga ja vältida negatiivseid üllatusi ning tööstressi.

Lisaks pälvis Pere Sihtkapitali eripreemia, mille suurus on 1500 eurot, magistriõppe üliõpilane Anari Lilleoja. Tema töö „Töö- ja pereelu tasakaalustamise väljakutsed ja võimalused kaugtöö tingimustes Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse näitel“ keskendub kaasaegsele ja olulisele teemale kaugtöö kontekstis. Tööd juhendas Gerda Mihhailova. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse uuring näitas, et töötajad on kaugtööga rahul, kuna see võimaldab paindlikkust ja aitab paremini ühildada töö- ja pereelu. Siiski on kaugtööga seotud väljakutsed, nagu töö- ja pereelu piiride hägustumine, mis võivad põhjustada stressi ja läbipõlemist. Uuringu tulemused soovitavad organisatsioonidel ja juhtidel keskenduda töö- ja pereelu tasakaalu toetamisele, kaugtööoskuste arendamisele ja piiride seadmisele, et vältida töötajate töörahulolu langust.

Siseministeeriumi eripreemia, suurusega 1000 eurot, pälvis rakenduskõrgharidusõppe üliõpilane Kersti Peterson oma tööga „Eesti elanike koduse keskkonna ohutumaks muutmine Haapsalu ja Tartu linna ning Saue valla näitel“. Tööd juhendas Anne Rähn. Uuring näitas, et koduse keskkonna kohandamine vastavalt inimese vajadustele aitab ära hoida õnnetusi ja parandab iseseisvust, kuid selle rakendamine on omavalitsustes ebaühtlane ja vajab paremat reguleerimist. Töö soovitab riiklikke juhiseid ja toetavamat rahastust koduse keskkonna kohandamiseks ning rõhutab vajadust valdkondadeülese info liikumise ja ekspertgruppide kaasamise järele.

Eraldi äramärkimist leidis ka Pärnu kolledži programmijuhi Kaisa Raadiku magistritöö „Organisatsiooniline esteetika ajutistes projektiorganisatsioonides: süstemaatiline kirjanduse ülevaade“, mille juhendajaks oli Arvi Kuura. Töö pakub väärtuslikku panust organisatsioonilise esteetika valdkonnas.

Pärnu kolledži kogukond on uhke oma üliõpilaste saavutuste üle, kes on näidanud üles erakordset pühendumust ja akadeemilist suutlikkust. Nende tööd mitte ainult ei rikasta teadusmaailma, vaid pakuvad ka praktilisi lahendusi ja uusi vaatenurki erinevatele valdkondadele. Soovime kõikidele preemia saajatele ja nende juhendajatele siiraid õnnesoove ja edu edasistes ettevõtmistes.

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content