Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ja Vidzeme Rakenduskõrgkool sõlmisid koostöömemorandumi, millele kirjutasid 24.10 Valmieras alla Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa ja Vidzeme Rakenduskõrgkooli rektor Agnese Dāvidsone.

Kahe kõrgkooli vahel on toimunud koostöö erineval tasandil ja moel juba aastaid, kuid käesoleva memorandumiga kinnitavad pooled oma huvi ja valmisolekut kahepoolseks koostööks juba strateegiliste partneritena ning enam mitte ainult omavahelise koostöö huvides, vaid eelkõige Pärnu ja Pärnu maakonna ning Valmiera ja Vidzeme piirkonna arengu hüvanguks olles vastavate piirkondade arendus- ja innovatsioonitöö keskusteks.

Kahe kõrgkooli piiriülese strateegiliste koostöövaldkondade hulka kuuluvad rahvusvahelistumine ja koostööüritused, õppekavad ja õppetöö, teadus- ja arendustegevus ning ettevõtluse ja innovatsiooni toetamine.

Pärnu kolledž on võtnud rahvusvahelistumise üheks raameesmärgiks strateegilise partnerluse Läänemere regioonis. Strateegiline partnerlus tähendab võimalikult paljusid koostöötegevusi ühe konkreetse partneriga selle asemel, et igaks tegevuseks tekib uus partnerlussuhe.- Garri Raagmaa, TÜ Pärnu kolledži direktor

Läänemere regiooni mõõde tähendab, et eesmärgiks on igas Läänemere regiooni riigis saavutada üks selline partnerlussuhe, mis muidugi ei välista koostööd ka teiste sama riigi partneritega. Allkirjatseremooniale eelnes töine koostööpäev Vidzeme Rakenduskõrgkoolis – ühiste projektide ideetöötoad ja ühine koolitustegevus ning Valmiera linnavalitsuses koostööplaanide tutvustamine linnapeale ja abilinnapeadele.

Järgmiseks on töös sarnane koostööraamide kokkulepe Klaipeda Ülikooliga, kusjuures Leedu partnerite kaudu on plaanis ka nende vastava peamise koostööpartneriga Poolas suhted sisse seada. Soomes on strateegiliseks partneriks aastate jooksul vaikimisi välja kujunenud Haaga-Helia Rakenduskõrgkool ja Rootsi suunas vaatab kolledž vastavate ootustega Lundi Ülikooli Helsingborgi Campuse suunas. Võimalikke strateegilisi partnereid Saksamaal ja Taanis nö Läänemere regiooni ringi sulgemiseks hetkel kaardistatakse.

Lisateave

Ain Hinsberg
projektijuht
TÜ Pärnu kolledž
ain.hinsberg@ut.ee

 

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content