Otsime tööle 4 uut inimest

TÜ Pärnu kolledž otsib enda meeskonda 4 uut inimest

Majandusanalüütik

TÜ Pärnu kolledži ressursimajanduse uurimisrühma majandusanalüütiku ülesandeks on piirkondliku arengu, sh energiasiirde ja liikuvuse suurprojektide uuringute läbiviimine piirkondlikus ja kohalikus fookuses. Nende tutvustamine, jätku-uuringute taotlemine ning teiste KOBAR projektiülesannete täitmine seoses ürituste, koolituste, erialasuhtluse, sidusarengute ja aruandlusega.

Suurprojektide, sh energia- jt arendusprojektide piirkondliku ja kohaliku kasu ning sotsiaalmajanduslikud eel- ja tasuvusuuringud, raames tuleb:

 • töötada välja ja rakendada uurimismetoodikaid;
 • viia läbi statistiliste ja originaalandmete otsingut, töötlusi, analüüsi;
 • teha poliitikate ja meetmete hindamist piirkondlikus ja kohalikus võtmes;
 • teha üldistusi ja järeldusi ning vormistada, esitleda ja levitada uuringu tulemusi;
 • viia läbi temaatilisi arutelusid ja osaleda seminaridel;
 • koostada projektidokumente ja -aruandeid ning jätkutaotlusi.

Vaata rohkem siit

Tehnoloogilise innovatsiooni spetsialist

TÜ Pärnu kolledži ressursimajanduse uurimisrühma tehnoloogilise innovatsiooni spetsialisti ülesandeks on uute tehnoloogiate hindamine, arendamine ja juurutamine kestlikkuse suunal innovatsioonisüsteemi raames. Ringmajanduse, biomajanduse, energiamajanduse jt valdkondlike tehnoloogiliste uuringute läbiviimine, nende tutvustamine, jätku-uuringute taotlemine ning teiste KOBAR projektiülesannete täitmine seoses ürituste, koolituste, erialasuhtluse, sidusarengute ja aruandlusega.

Ringmajanduse, biomajanduse, energiamajanduse projektide tehnoloogilise hindamise ja arendamise raames tuleb:

 • välja töötada uurimis-, analüüsi-, seire- ja hindamismetoodikaid;
 • viia läbi andmeotsinguid, töötlust, analüüsi;
 • teha üldistusi ja järeldusi ning vormistada, esitleda ja levitada uuringu tulemusi;
 • panustada innovatsiooniprotsessi ja arendustöösse ning nõustada projektipartnereid ja sidusrühmi;
 • viia läbi tehnoloogilise innovatsiooni suunal arutelusid, osaleda seminaridel;
 • koostada projektidokumente ja -aruandeid ning jätkutaotlusi.

Vaata rohkem siit

Kliimaanalüütik

TÜ Pärnu kolledži ressursimajanduse uurimisrühma keskkonna-kliimaanalüütiku ülesandeks on keskkonna- ja kliimahindamiste ning keskkonnauuringute läbiviimine, nende tutvustamine, jätku-uuringute taotlemine ning teiste KOBAR projektiülesannete täitmine seoses ürituste, koolituste, erialasuhtluse, sidusarengute ja aruandlusega.

Kliimakavade, piirkondlike ja arendusprojektide, algatuste ja uuenduste keskkonna-kliimahindamise raames tuleb:

 • töötada välja uurimis-, analüüsi-, seire- ja hindamismetoodikaid;
 • viia läbi andmeotsinguid, töötlust, analüüsi ning testida hindamismetoodikaid piirkondlikes arengutes, oludes ja projektides;
 • teha poliitikate ja meetmete hindamist piirkondlikus ja kohalikus võtmes, kliimamõjude ja kliimapoliitika elluviimise seires;
 • teha üldistusi ja järeldusi, vormistada, esitleda ja levitada uuringu tulemusi;
 • viia läbi keskkonnateemalisi arutelusid ja osaleda seminaridel;
 • nõustada projektipartnereid ja sidusrühmi;
 • koostada projektiaruandeid ning jätkutaotlusi.

Vaata rohkem siit

Inseneeriavaldkonna kogukonnajuht

Pärnumaa innovatsioonikeskuse KOBAR inseneeriavaldkonna edendamiseks ootame meeskonnaga liituma kogukonnajuhti, kelle ülesanneteks on:

 • InseneeriaKOBARa tegevuste algatamine, planeerimine ja koordineerimine ning töörühmade ja koostööürituste korraldamine valdkondlikku suhtluse ja sünergia edendamiseks.
 • Ettevõtete, haridusasutuste ja avaliku sektori vahelise koostöö arendamine ning valdkonna ettevõtete arenguvajaduste ja KOBARa tegevustesse panustamise valmisoleku selgitamine.
 • Koostöös tootmisettevõtete ja haridusasutustega lahenduste leidmine inseneeriavaldkonnas.
 • Valdkonna populariseerimine noorte hulgas toetamaks tulevikuspetsialistide pealekasvu.
 • Pärnumaa kui nutika tööstus- ja tootmismaakonna kuvandi toetamine.

Vaata rohkem siit

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content