Kes said seekord KOP voorust oma tegevustele toetust?

Kohaliku omaalgatuse programmi(KOP) 2022 sügisvooru laekus 36 taotlust taotletavate toetuste kogusummas 117 345,48€. Pärnumaa KOP sügisvooru rahaline maht on 50 000€.

Hindamiskomisjoni otsusega said rahastuse 17 taotlust kogusummas 49825,64€. 17 rahastatud projektist 12 on “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (st ehitus asjade soetamine) projektid ning 5 “Kogukonna areng” projektid ehk siis koolitused, üritused infopäevad jms.

Toetust said

Toome välja kõik toetuse saanud ühingud koos projektidele, millele toetust sooviti. Selgitused on taotlejate enda kirjutatud.

Aruvälja Suurküla Selts – Aruvälja Külakeskuse välijõusaal (3510€)

Uus, 2017 aastal valminud Aruvälja Külakeskus on saanud meie piirkonna viie küla südameks. Meie ilusas majas on olemas kaunis peeglite ja lühtritega saal, kus läbi viia erinevaid üritusi ja kergemaid treeninguid. Paraku puuduvad meie maja siseruumides võimalused tegeleda jõusaali treeningute ja pallimänguga, millest meie kogukonna elanikud suurt puudust tunnevad. Soovime esmalt KOP projekti abiga rajada meie õuealale välijõusaali, mis leiaks aktiivset kasutust aastaringselt.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarde Katariina Kogudus – Rege rauta suvel! (3999€)

Projekti “Rege rauta suvel!” eesmärk on laste ja noorte vaimse tervise toetamine, toimetulekuoskuste arendamine, koolikiusamise vähendamine, abivajajatele elementaarse enese- ja pesemisvõimaluse tagamine, sõjapõgenike abistamine, leinatöö ja nõustamiste teostamine, abivajajate toitlustamine elektrigeneraatori soetamise näol ka olukorras, kus toimuvad elektrienergia katkestused.

Kõmsi Külaselts – Seinad sirgu (3797,10€)

Kõmsile kogukonnakeskuse loomine on olnud kohaliku kogukonna kauaaegne unistus. Väga paljud on panustanud selle unistuse täitumisse nii vabatahtlikutööga kui ka rahaliselt. Käesoleva projektiga saaksime soetada materjalid, mida vabatahtlikud ehitusmehed kasutaksid, et viimistleda saali ja koridori seinad, sellega liiguks kogu maja valmimine suure sammu edasi. Ja oleks kasutuseks valmis koosviibimisteks ja õpitubade läbiviimiseks vajalikud ruumid.

Koonga Vabatahtlike Päästeselts – Vahendite soetamine Koonga päästeseltsile (2 571,52€)

Koonga Vabatahtlike Päästeselts vajab kogukonna turvalisuse tagamise eesmärgil tööriistu-vahendeid. Projekt on vajalik kui mitte öelda hädavajalik. Projekti eesmärk on hoida ära õnnetusi ja samas ka tegeleda õnnetuste tagajärgede likvideerimisega. Kodude tuleohutuse kontrollimiseks ja ennetustöö tegemiseks.

Lavassaare Külaselts – Lavassaare Külaseltsi külamaja uus trepp (2700€)

Lavassaare Külaseltsi üldkoosolek otsustas 05.07.2022, et alustame külamaja Teise Ringi Riiete Kaubamaja poolse osa II korruse saali rekonstrueerimisega etapiviisiliselt. Uus trepp, mis viib II korrusele on vajalik kuna hetkel olemasolev ei vasta Päästeameti nõuetele. II korrusele pääseb I korruse fuajeest 1 m laiuse trepiga, kuid Päästeameti nõuetele vastav trepp on projekteeritud 1,2 m laiune.

Häädemeeste Hää Kultuur – Häädemeeste valla tervisedendus programm (2500€)

Häädemeeste tervisedendusprogramm toob kohalikeni ja külalistele mitmeid erinevaid sihtrühmasid haaravaid terviseteemalisi loenguid ja töötubasid. Sündmuste jooksul saab rohkem teada tasakaalustatud toitumisest, liikumisest, vaimsest tervisest ja paljudel muudel põnevatel teemadel. Avaldame sündmuse reklaami ja kajastuse kohalikus vallalehes “Liiviranna” (tiraaž u 2200), meie Facebooki ja Instagrami lehel “Häädemeeste Hää” (4500 jälgijat) ja kodulehel haademeestehaa.ee.

Lihula Meistriaed – Galerii tegevuse täiustamine (619,14€)

Täiustame galerii kasutamise tingimusi, pakkudes autoritele teoste eksponeerimiseks kaasaegset tehnilist lahendust. Loome tingimused näituste lihtsamaks vahetamiseks ja pakume külastajatele esteetiliselt nauditavat ekspositsiooni.

Lõvi külaselts – Murutraktori soetamine Lõvikülale (2800€)

Papsaare külas Lõvi elamualal on elanike ühistegevuseks hetkel kasutada ~7800 ruutmeetrit maad, mida tuleb regulaarselt hooldada. Projekti tulemusena on ühingul oma murutraktor, millega saavad külaseltsi liikmed neid maid ise niita. Regulaarselt niidetud maadel saab külarahvas koguneda ja ühistegevusi teha.

Pärnu Mündikoda – Pärnu Jõuluturg 2022 (2500€)

Pärnakatele on oluline, et kodulinnas toimuks ühistegevusi ja tasuta kultuuriüritusi ka väljaspool suvehooaega. Jõuluturg toob kokku erinevad kogukonna liikmed, kes vabatahtlikult korraldavad kaaslinlastele talvist kultuuriüritust. Projekt toob majanduslikku kasu kohalikele kauplejatele, ettevõtetele ja loob võimaluse koostöö edendamisele. Samuti omandavad kogukondlased uusi oskusi, suurendavad silmaringi ja tunnevad rahulolu, et said panustada.

Rääma Noorte Ühing Noorus – Ratastoolis, ilma kõrvalise abita, peauksest sisse (4000€)

Projekt – Ratastoolis, ilma kõrvalise abita, peauksest sisse annab liikumisraskustega inimestele lihtsama võimaluse osa saada kogukonnakeskuses toimuvatele tegevustele. Projekti käigus rajatakse õige nurga all olev kaldtee, muudetakse trepimademe kuju ja tasandatakse sissepääsutee kuni tänavani.

Ristiküla Külaselts – Vana ait uuele elule – vundamendi finantseerimine (3959€)

Oma kogukonnaliikmete mitmetasandilise heaolu eest seisev külaselts soovib taastada ja anda uue elu ajaloolise väärtusega aidale, rajades eelnevalt KOP toetusel vundament, et rikastada ning edendada kohalikku kultuurielu. Selle tulemusena aitab kohalik kultuurielu kaasa väärtusliku elukeskkonna kujundamisele ja on piirkondliku arengu käivitaja.

Kihnu Kultuuriruum – Kihnu Kogupere Pidu – 29. juuli 2023 (2467,50€)

29. juulil 2023 toimub Kihnu saarel esmakordselt Kihnu Kogupere Pidu. Ürituse eesmärk on elujõuline ja aktiivne kogukond, kus eri põlvkonnad omavahel suhtlevad ja oskusi ning kogemusi jagavad. Tegevusi on mitmesuguseid, nii pärimuslikke, harivaid kui meelelahutuslikke. Kogukond on kaasatud läbi kohalike ettevõtete ja teenusepakkujate ning ootame osalejaid nii Kihnust kui mandrilt.

Surju Kultuuriselts – Eesti naistetantsu festivali ja võistutantsimise korraldamine (2475€)

Surju kultuuriseltsis tegutsev naisrahvatantsurühm Surju Sõbratarid korraldab rahvakultuurivaldkonna suursündmust Pärnu regioonis – VI naistetantsu festivali, XIII naisrühmade ja IV neiduderühmade üleriigilist võistutantsimist. Festivali laiem eesmärk on säilitada, arendada, elavdada rahvakultuuri ja soodustada kogukondlikke tegevusi. Käesoleva projekti tulemusena saab Surju/Saarde kogukond väärtusliku üleriigilise ürituse korraldamise kogemuse liites ning arendades kogukonna liikmeid.

Tuudi Külaselts – Murutraktori soetamine Tuudi külaseltsile (4000€)

Tuudi külaselts vajab uut murutraktorit, millega niita külaplatsi. Korras ja hoolitsetud külaplats pakub silmailu nii kohalikele kui ka möödujatele.

Vahenurme selts Vaheka – Vaheka selts 20 külapäev (1170€)

“Vahenurme selts Vaheka 20”. Külapäev Vahenurmes, koos laada, lasteala, piduliku kontsert -aktuse ja külalisesinejatega. Motivatsiooni,- tänusündmus kogukonna liikmetele, toetajatele, koostööpartneritele. Projekti tulemuseks on piirkonna elanike, sh noorte aktiivsuse kasv ja kogukondlikel ning kultuurilistel vabaajaüritustel osalejate arvu suurenemine .

Vana-Pärnu kogukond – Betoonist lauatennise laud, rattahoidjad ja 2 discgolfi korvi Vana-Pärnusse (3637,08€)

Vana-Pärnu Kesk 22a plats on koht, kus saavad ühiselt mõnusat sportlikku aega veeta mistahes vanusegrupis ja erinevaid spordialasid nautivad inimesed. Platside kasutamine on kõigile tasuta, tulge nautima mõnusat ilma, kaunist parki ja head tervist.

Viira Arendusselts – Kaltsuvaibast seelikutriibuni (3120,30€)

Oleme hästitoimiv külamaja, kus on huvitegevust noortele kui ka vanematele kogukonna liikmetele. Külamajas tegutsevad huviringid nii täiskasvanutele kui ka lastele. Soovime laiendada kogukonnas ühistegevust täiskasvanute ja noorte seas. Soetatud kangasteljed võimaldavad inimestel kasulikult vaba aega veeta ja oma kätega kauneid asju kududa.

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content