Järjekordne rohekolmapäev keskendus kliimamõju ja süsiniku jalajälje arvutamisele

Eelmine nädal, 2. novembril toimus traditsiooniline rohekolmapäev. Tegemist oli juba neljanda kohtumisega ning seekord oli teemaks „Ettevõtte ja toote süsiniku jalajälje arvutamine – miks ja kuidas?“. Tore on tõdeda, et teema pakub paljude ettevõtete jaoks huvi ja nii mitmeski Pärnumaa tootmisettevõttes tegeletakse juba keskkonnateemadega. Kohal olid esindajad nii Wendrest, Ruukkist, Reideni plaadist, Scanfilist, PlasmaProst ja teistest tegusatest ettevõtetest.

Kliimamõjust ja süsiniku jalajälje arvutamise võimalustest rääkis Sustinere keskkonnaekspert Christof Uisk. Teemad, millest räägiti:

 • Miks rahastajad, ärikliendid ja koostööpartnerid ootavad üha enam ettevõtete süsiniku jalajälje (kliimamõju) kohta infot?
 • Kuidas nõuetes orienteeruda ja need enda kasuks tööle panna?
 • Standardid, metoodikad ja praktilised tööriistad, mille abil oma ettevõtte või toote/teenuse süsiniku jalajälge arvutada.
 • Ettevõtte kliimamõju vähendamise eesmärgid.
 • Euroopa Liidu rohepöörde ja jätkusuutlikkuse regulatsioonidest ja pankadest tulenev surve süsiniku jalajäljega tegelemiseks.

Oluline on kaardistada hetkeolukord

Keskkonnaekspert jagas nõu, millega üldse esialgu alustama peaks. Oluline on esmalt kaardistada hetkeolukord ja üldine mõju. Seejärel seada eesmärk ja ambitsioon ning luua strateegia koos tegevusplaaniga. Kui plaan on loodud, tuleb elluviia muudatused äritegevuses ja kaasata väärtusahelat. Lõpetuseks tuleks kindlasti raporteerida ja jagada aruandlust huvigruppidele ning luua selge kommunikatsioon. 

Christof aitab arvutada ettevõtete ja nende toodete kliimamõju ehk süsiniku jalajälge ning koostada toodete keskkonnadeklaratsioone. Keskkonnaeksperdina on tema töö soovitada ettevõtetele lahendusi nende tegevuse keskkonnamõjude vähendamiseks. Hariduselt on Christof keskkonnatehnoloog, kes on õppinud nii Hollandis kui Belgias.

Olulisemad lingid:

Mõisted

Kasvuhoonegaasid (KHG) – atmosfääris olevad gaasid, mis neelavad soojuskiirgust ja põhjustavad kasvuhooneefekti (CO2, CH4, N2O, HFC ühendid, PFC ühendid, SF6, NF3)

Süsiniku jalajälg ehk kliimamõju – kvantitatiivselt väljendatud kasvuhoonegaaside heite koguhulk (mõõdetuna CO2-ekvivalentides), mis tekib ettevõtte/organisatsiooni vm üksuse tegevuse tagajärjel

CO2-ekvivalent (CO2-ekv) – universaalne kasvuhoonegaaside mõõtühik, mis peegeldab nende erinevat potentsiaali globaalse soojenemise tekitamisel

Dekarboniseerimine – nii süsiniku heite kui ka atmosfääris oleva süsiniku koguse vähendamine

Süsiniku neutraalsus – tähendab tasakaalu inimtekkelise CO2 heite ja sidumise vahel

Kliimaneutraalsus – olukord, kus kõigi kasvuhoonegaaside ja muude kliimasoojenemise põhjustajate mõju kliimale on kõrvaldatud

 

Järgmine kohtumine toimub 7. detsembril. Rohkem infot peagi!

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content