Zero waste koolitussari

Euroopa Liit pöörab üha enam tähelepanu ringmajanduse suunas liikumisele. Seda on näha ka hiljutistest programmidest, nagu Euroopa roheline kokkulepe. Järgnevatel aastatel on liikmesriikide jaoks prioriteetideks tõhusam jäätmekäitlus ja ressursside haldamine ning materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu suurendamine.

Mõned faktid, mida arvestada:

 • Pooled EL-i liikmesriigid ei suutnud täita 2020. aastaks seatud eesmärki vähendada segaolmejäätmete kogust 50% võrra.
 • Graafikust ollakse maas ka 2024. aastaks seatud kohustusliku biojäätmete liigiti kogumise eesmärgist ning 2025. aastaks seatud 55% ringlussevõtu eesmärgi täitmisest.

Seega on kiireloomuline vajadus toetada jäätmekäitlussektorit, et seal rakendada rohkem ringmajanduse põhimõtteid. 

Jäätmekäitluses on jäädud kinni aegunud eesmärgi juurde luua ringlussevõtuühiskond, samas kui jäätmetekke vältimine saab peamiselt vaid sümboolset tuge ja on jäetud suuresti aktivistide ülesandeks. Ringmajanduse põhimõtete laialdasem rakendamine nõuab pidevat tööd kohalike huvirühmadega, seda eriti ressursside haldamisega seotud oskuste ja teadmiste edendamise osas.

Koolituse eesmärk

Eelnevate probleemide lahendamiseks alustame jaanuaris tasuta uudse koolitusprogrammiga.

Koolituskursuse eesmärk on tugevdada ja laiendada Euroopa muutuste eestvedajateks olevate inimeste pädevusi jäätmeteta majandamise (zero waste) vallas ning aidata neil toetada oma kogukondi ja viia seal ellu pikaajalisi süsteemseid muudatusi. 

See koolitus pakub koolitajale raamistiku ja tegevused, mille kaudu õpetada kõige olulisemaid kontseptsioone ning anda praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas jäätmeteta majandamise strateegiaid kohalikul tasandil ellu viia. Juhtimaks Euroopas üleminekut jäätmeteta ühiskonna suunas, peavad muutused aset leidma kohalikul tasandil ning kogukonna eestvedamisel. Muutuste eestvedamiseks peavad kogukondades töötama aktiivsed, teemat valdavad ja teotahtelisi saadikud, kes aitavad toetada kohalikke omavalitsusi poliitikakujundamisel ning laiemat kogukonda jäätmeteta majandamise strateegiate elluviimisel.

Koolituste kuupäevad

Koolitused toimuvad viiel päeval Pärnus:

 • 19.01 9-17.00 Jäätmeteta majandamise alused
 • 20.01 9-17.00 Töö andmetega ja jäätmehierarhia
 • 27.01 9-16.00 Praktiline külastuspäev
 • 7.02 9-17.00 Andmete kasutamine praktikas ja tööplaan
 • 8.02 9-17.00 Teadmiste rakendamine praktikas

Palun täita TAOTLUSVORM hiljemalt 07.12, et väljendada huvi koolitusel osalemiseks. Kohtade arv on piiratud! Osalejad valitakse taotlusvormi kantud informatsiooni ja koolitusprogrammi eesmärkidele vastavuse põhjal. 

Keda ootame taotlema?

 • oled valmis aktiivselt osalema koolitustegevuses (kokku 5 tööpäeva kahe kuu jooksul);
 • oled ringmajanduse teemades algaja ning soovid teada rohkem;
 • inimesi, kes läbi oma tegevuste era- ja avalikus sektoris saavad mõjutada erinevaid keskkonnaprotsesse;
 • kogukondade eestvedajaid, kes saavad oma kodukohas muuta ja juhtida tähelepanu jäätmeveo puuduskohtadele;

Koolituse läbinud saavad vastava diplomi. 

Koolituse sisu baseerub Teeme Ära SA poolt välja töötatud Zero Waste koolituskäsiraamatul. 

Koolitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Linnavalitsuse poolt.

Lisainfo: Toomas Toodu, roheKOBAR kogukonnajuht

toomas@parnumaa.ee, +372 5301 2992

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content