Uudne Zero Waste koolitusprogramm Pärnus

Iga uus idee vajab alguses teiste inimeste abi

Mis on Zero Waste koolitussari ja miks on see oluline?

Euroopa Liit pöörab üha enam tähelepanu ringmajanduse suunas liikumisele. Seda on näha ka hiljutistest programmidest, nagu Euroopa roheline kokkuleppe ja sellel aastal valminud raport koostöös Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) “Ringmajandus Tallinnas” (viide raportidele). Raport analüüsib Tallinna kogemust ringmajanduse edendamisel ning pakub praktilisi soovitusi teistele linnadele ja riikidele selle valdkonna arendamiseks. Need algatused kajastavad Euroopa Liidu järjest suurenevat pühendumust jätkusuutlikule majandusele ja keskkonnahoidlikule tulevikule.

Tõhusam jäätmekäitlus ja ressursside haldamine saab olema lähiaastatel liikmesriikide prioriteetideks. Tuleb leida rohkem lahendusi, kuidas materjale suunata korduskasutusele ja ringlussevõtuks. Arvestades, et pooled EL-i liikmesriigid ei suutnud täita 2020. aastaks seatud eesmärki vähendada segaolmejäätmete kogust 50% võrra, ollakse graafikust maas ka 2024. aastaks seatud kohustusliku biojäätmete liigiti kogumise ja 2025. aastaks seatud 55% ringlussevõtu eesmärgi täitmisel, on praegu olemas selge ja kiireloomuline vajadus toetada tegevusi, mis aitaksid rakendada ringmajanduse põhimõtteid. See nõuab pidevat tööd kohalike huvirühmadega ja eriti ressursside haldamisega seotud oskuste ning teadmiste edendamise osas. 

Eesmärk

Koolituskursuse eesmärk on tugevdada ja laiendada Euroopas muutuste eestvedajateks olevate inimeste pädevusi jäätmeteta majandamise (zero waste) vallas ning aidata neil toetada oma kogukondi ja viia seal ellu pikaajalisi süsteemseid muudatusi. 

Raamistik

Antud koolitus pakub osalejatele raamistiku ja tegevuste kavad, mille kaudu õpetada kõige olulisemaid kontseptsioone ning anda praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas jäätmeteta majandamise strateegiaid ellu viia. Juhtimaks Euroopas üleminekut jäätmeteta ühiskonna suunas on oluline, et muutused leiaksid aset kohalikul tasandil ning kogukonna eestvedamisel.

Kohtu koolitajatega

Oma teadmisi jagavad valdkonna parimad spetsialistid

Kadi Kenk

Zero Waste koolitaja ja muutuste juhtimise ekspert

Kadri Kalle

Teeme Ära SA hariduse programmijuht

Kristiina Kerge

Teeme Ära SA tehnoloogia ja innovatsioon, arendusjuht

Mirell Merirand

Zero Waste koolitaja ja CIRCO programmijuht. CIRCO on disainimeetod, millega ettevõtted saavad teha esimese sammu oma ettevõttes ringsete toodete ja teenuste arendamiseks

Mait Kriipsalu

Maaülikool PhD, valdkond: vee- ja reovee puhastamine, jäätmekäitlus, saastunud pinnase ja setete biotervendamine

Keda ootame osalema?

Jätkusuutlike muutuste toimumiseks peavad kogukondades töötama aktiivsed, teemat valdavad ja teotahtelised saadikud, kes aitavad toetada kohalikke omavalitsusi poliitikakujundamisel ning laiemat kogukonda jäätmeteta majandamise strateegiate elluviimisel.

Kas sa 

Kui vastasid mõnele eelnevale küsimusele jah ja sa tunned, et sina oled üks muutuste loojatest, siis palun täida allolev TAOTLUSVORM hiljemalt 13.08, et väljendada huvi koolitusel osalemiseks. Koolitus on TASUTA ja kohtade arv on piiratud!

Osalejad valitakse taotlusvormi kantud informatsiooni ja koolitusprogrammi eesmärkidele vastavuse põhjal.

Lisainfo

Koolituse läbinud saavad vastava diplomi.

Koolituse sisu baseerub Teeme Ära SA poolt välja töötatud Zero Waste koolituskäsiraamatul. 

Koolitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Lisainfo: Toomas Toodu, roheKOBAR kogukonnajuht

toomas@parnumaa.ee, +372 5301 2992

Ajakava

24.08 15-17 kohtumine onlines. Teemad: sissejuhatus koolitusse, tutvumine, kodutöö esimeseks koolituse päevaks

07.09 9-17 Jäätmeteta majandamise alused
08.09 9-17 Töö andmetega ja jäätmehierarhia
11.09 9-16 Praktiline külastuspäev
14.09 9-17 Andmete kasutamine praktikas ja tööplaan
15.09 9-17 Teadmiste rakendamine praktikas

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content