Juhtide arenguprogramm

Esmakordselt Tartu Ülikooli, Pärnumaa Arenduskeskuse ning Pärnumaa personali- ning ettevõtete juhtide koostööna käivitub 22.02.2023 – 18.05.2023 juhtide arenguprogramm, mis keskendub juhtimisalaste pädevuste tõstmisele. 

Koolitus arvestab muutuva ühiskonna ja majanduskeskkonna väljakutseid ning aitab juhtidel täita enesekindlamalt oma tänast rolli, luues eeldused kaasaegse juhtimisstiili kujundamiseks või järgmisele juhtimistasandile tõusmiseks.

Miks koolitusel osaleda?

Hea juhtimisoskus tagab selle, et organisatsioon saavutab oma eesmärgid ja suudab toime tulla kiiresti muutuvas maailmas, luues ühtlasi inspireeriva töökeskkonna. Juhtide arenguprogramm annab sulle uusi teadmisi võtmeteemade kohta, mis juhi arsenali kuuluvad: meeskonna eestvedamine ja innustamine, strateegiline kommunikatsioon ja kriisijuhtimine, finantsjuhtimine, aga ka vaimse tervise hoidmine. Koolitajateks on oma ala tippeksperdid nii Tartu Ülikoolist kui mujalt.

Koolituse läbides:

 • Tead, mis on sinu kui juhi mõju ja kuidas erinevates juhtimisrollides seda suurendada.
 • Valdad võtteid, kuidas meeskond eesmärgipärasemalt tööle panna ning tööd disainida selliselt, et suureneks töötaja motivatsioon seda teha.
 • Mõistad finantsjuhi mõtteviisi ja suudad hinnata äriliste otsuste finantsilist jätkusuutlikkust.
 • Oled teadvustanud oma kalduvust teha mitteratsionaalseid otsuseid ning tead nende põhjuseid, tüüpe, eeliseid ja puuduseid.
 • Teadvustad vaimse tervise olulisust töö kontekstis ja juhi võimalusi selle hoidmisel.
 • Tead, kuidas välja töötada kommunikatsioonistrateegiat ning tunned kommunikatsiooni riskianalüüsi ja kriisikommunikatsiooni aluseid.
 • Oskad teadlikumalt kasutada tõhusaid suhtlemisviise nii koostöö- kui konfliktiolukordades.
 • Oled püstitanud endale juhtimisalase arengueesmärgi, arenguplaani ning viinud selle ellu.

Koolitajad

 • Tõnu Lehtsaar – TÜ töötajate nõustaja-kaplan, religiooni- ja suhtlemispsühholoog
 • Maaja Vadi – juhtimise professor, TÜ majandusteaduskond
 • Ilona Leib – PR Partner juhataja, strateegiline konsultant
 • Krista Jaakson – juhtimise kaasprofessor, TÜ majandusteaduskond
 • Virgo Süsi – strateegilise juhtimise ja finantsjuhtimise külalislektor, TÜ majandusteaduskond
 • Kariina Laas – kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor, TÜ psühholoogia instituut
 • Kristjan Pulk – juhtimise nooremteadur, TÜ majandusteaduskond

Programmi hind osalejale: 624€(sh. käibemaks)

* Koolitusprogrammi maksumus on 780 eurot + käibemaksmillest: 520 eurot + käibemaks tasub osaleja, 260 eurot + käibemaks kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Registreerumise tähtaeg: 15.02.2023

Registreeru SIIT.

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content