Academia-Pernaviensis

Academia Pernaviensise XIX mõttekoda “Miks keel on tähtis?”

16. märtsil kell 15 toimub selle aasta esimene ning järjekorras 19. Academia Pernaviensise mõttekoda. Kuna samal nädalal tähistame ka emakeelepäeva, on meie seekordse mõttekoja külalisteks keeleteadlasest akadeemik Karl Pajusalu ja tema kaks poega, samuti teadlased Mihkel Pajusalu ja Sander Pajusalu.  

Mõttekoja teemaks on MIKS KEEL ON TÄHTIS?” 

Ainulaadne arutelu avab keele tähenduse, tunnetuse ja kasutuse nii kultuurilisest kui ka erinevate teadusvaldkondade vaatenurgast ning peatub teemadel liivi keel ja meel, eesti keele kasutamine teaduses ja eesti teaduskeele olulisus.  

Esinejatest

Akadeemik Karl Pajusalu, sünd 1963 Pärnus, lõpetas Pärnu 1. Keskkooli 1981. aastal ja Tartu Ülikooli 1986. aastal, doktorikraadi kaitses Turu ülikoolis 1996. a, aastast 2000 on Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete professor. Külalisteaduriks olnud Pennsylvania ja Stanfordi ülikoolis, külalisprofessoriks Helsingi ülikoolis. Tema uurimissuundi on eesti keele ja sugulaskeelte ning nende murrete ajalooline kujunemine, varieerumine ja dünaamika. Ta on algatanud mitmeid ettevõtmisi: TÜ foneetikalabor, keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool, keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool, TÜ Lõuna-Eesti keele ja kultuuriuuringute keskus. Pärit Pärnust ja juurte poolest 100% Pärnumaalt, on ta peale eesti murrete uurinud põhjalikult liivi keelt ja loonud Liivimaa liivi keele kirjaviisi. See on toonud tunnustusena mh valimise Läti Ülikooli audoktoriks ja Läti Teaduste Akadeemia välisliikmeks.

Mihkel Pajusalu, sünd 1986, on Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja, TÜ kosmosetehnoloogia kaasprofessor. Oma doktorikraadi kaitses ta Tartu Ülikoolis, järeldoktorantuuris oli Massachussettsi Tehnoloogiainstituudis. Tema täpsem eriala on astrobiofüüsika, st elu jälgede otsimine kosmoses. Ta tegeleb ka kosmosetehnoloogilise arendustööga, näiteks valgustite loomisega kuukulguritele.

Sander Pajusalu, sünd 1988, on meditsiinigeneetik, TÜ kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhataja, Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kaasprofessor. Peale doktorikraadi kaitsmist Tartu Ülikoolis oli ta järeldoktorantuuris Yale ülikoolis. Temauurimistööde peamiseks eesmärgiks on uute geenidiagnostika meetodite rakendamine kliinilises praktikas, mis võimaldab üha rohkematel patsientidel diagnoosida haiguste tekkepõhjusena konkreetseid pärilikke faktoreid. Samuti on ta Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige.

Registreerumine

Palume eelregistreeruda hiljemalt 14.03. Kõik huvilised on oodatud! Seda saab teha SIIT.

Academia Pernaviensis

Academia Pernaviensis on loodud eesmärgiga soodustada Pärnus akadeemilist suhtluskeskkonda, ühendada siit pärit ja Pärnuga seotud haritlasi, rikastada ühistegevustega linna haridus- ja kultuurielu ning toetada noorte osalust Pärnu akadeemilise pärandi edasikandmisel.

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content