Innovatsioonikeskus KOBAR

Projekti Pärnumaa innovatsioonikeskus KOBAR peamine eesmärk on omavahel siduda ettevõtlus (sh ettevõtlusinkubaator, ettevõtjate esindusorganisatsioonid jne), teadus (ülikoolid), avalik sektor, kodanikuühiskond ning keskkond.

Tegemist on Pärnumaa arenduskeskuse ja TÜ Pärnu kolledži ühisprojektiga. Omaosaluse katavad projektis koostööpartnerid Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Ülikool.

Eesmärk

Tegemist on meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond„, mille eesmärk on suurendada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust suunata koostööprojektide kaudu maakonna arengustrateegias määratletud eelisarendatava ettevõtlusvaldkonna arengut, soodustada kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist või arendada kliendi vajadustest lähtuvaid terviklikult läbimõeldud avalike teenuste võrgustikke.

Jätkuvad tegevused

Projekti raames jätkuvad mitmed juba seni Pärnumaa Arenduskeskuses poolt eest veatavad  tegevused nagu Pärnumaa ettevõtlusinkubaator, noorte ettevõtlikuse arendamine, roheteemade teadlikuse suurendamine, naisettevõtjate võrgustik ja disainiettevõtjate koostöö.

Uued tegevused

Lisanduvad mitmed maakonnaülese mõjuga tegevused nagu kohalike toidutootjate koostöö, alustavad turundusinimesi, loomeinimesi, insenere koondavad erialavõrgustikud. TÜ Pärnu kolledži eestvedamisel uuendatakse väärikate ülikooli programmi, viiakse läbi erinevaid valdkondlike rakendusuuringuid, alustab disainmõtlemise labor, pakutakse IT ja inseneria, juhtimisalaseid ning projektijuhtimise koolitustsükleid. Lisaks saab uue näo kolledži fuajee.

Teemakobarad        

Kohapeale koostöö hoogustamise eesmärgil alustavad või jätkavad oma tegevused mitmed erinevad teemakobarad.

Tegevused TÜ Pärnu kolledžis

TÜ Pärnu kolledži hoone fuajee kaasajastamine ja ümberkujundamine regionaalse innovatsioonikeskuse arendamise eesmärgil. Eesmärgiks on muuta esimese korruse fuajeeala dünaamiliseks ja kaasaegseks multifunktsionaalseks ruumiks, mis on atraktiivne koostöötamise ja koosloome koht erinevatele sihtrühmadele, ettevõtjatele ja avaliku sektori esindajatele. 

Valdkondlikud rakendusuuringud Pärnumaa Omavalitsustele erinevatel teemadel nagu suurinvesteeringute mõju, kliimakindlus ja ettevõtluskeskkonna kujundamine.

Multiversitas – Siia alla koonduvad piirkonna konkurentsivõimekust toetavad tegevused, mis eeldavad ülikoolide ja akadeemilise, sh teadustegevuse alast kompetentsi lisaks Tartu Ülikooli Pärnu kolledži enda fookusvaldkondadele. Plaanid projekti raames on:

 • IT ja inseneeria-alasele (tehnika-, mehhatroonika, robootika või tehnoloogiaalasele) väljaõppele suunatud ühise koolitusprogrammi väljatöötamine koostöös Pärnu kolledži väliste haridus- ja ettevõtluspartneritega, sh Tallinna Tehnikaülikooliga. Projekti jooksul toimub kokku kolm koolitustsüklit tootmisjuhtidele (täpsustatud sisend inseneeriaKOBARast).
 • Juhtimiskoolitused üldise kaasaegse ja konkurentsivõimelise juhtimisvõimekuse tõstmiseks, nn tuleviku juhtimisoskuste suurendamiseks ja juhtimisalaste pädevuste kasvatamiseks, pidades silmas ettevõtete vajadusi, piirkondlikku ettevõtluse dünaamikat ja majanduslikku potentsiaali lähiaastatel.
 • Ettevõttepõhiste kaasuste lahendamine koostöös ettevõtete juhtkonna ning ülikoolide teadlaste ja arendajatega.

Disainmõtlemise labor – tegeletakse otseselt kohalike omavalitsuste avalike teenuste disainimisega nii kohaliku omavalitsuse väärtusahelas kui ka kokkupuutepunktides piirkonna ettevõtjatega. Teenusedisaini metoodikat ja tööriistu kasutades luuakse piirkonna ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele võimalus arendada välja uusi ning parendada olemasolevaid teenuseid.

Projektijuhtimise meistriklass – korra aastas plaanitakse läbi viia koolitusi, mis suunatus Pärnumaa ettevõtete, avaliku ja vabasektori projektijuhtidele ning ametnikele eesmärgiga süvendada teadmisi Euroopa Liidu toetusprogrammidest, taotlusprotsessidest ja rahvusvaheliste projektide planeerimisest ja juhtimisest.

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content