Ettevõtliku kooli edulugude konkurss

Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus põnevus ja seotus päriseluga on tihedalt lõimitud õppekavaga. Selleks, et lood parimatest ettevõtlikest tundidest, projektidest või muudest tegevustest jõuaksid suuremale hulgale huvilistele, korraldatakse maakondlikul ja üle-eestilisel tasandil haridusprogrammi „Ettevõtliku kool“ raames edulugude konkurssi „Õppimine on põnev“.

Pärnumaa koolid on edulugude konkursil osalenud alates 2014. aastast:

2022. aastal esitasid 6 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 9 edulugu:

 1. Häädemeeste Keskkool – Rahvusvaheline robootika projekt INTEGRA Häädemeeste Keskkoolis
 2. Jõõpre Kool – TEADMISED JA LOOVUS KÄSIKÄES
 3. Kihnu Kool – Kihnu kogukonna ettevõtlikud noored kultuuri edasikandjad
 4. Pärnu-Jaagupi Põhikool – Õppeaasta alguse stardilaager
 5. Sindi Gümnaasium – Erinevate klasside ühised lõimingutunnid
 6. Sindi Gümnaasium – Ettevõtliku õppe päevad
 7. Sindi Gümnaasium – Sindi Gümnaasiumi Playback 2022
 8. Vändra Gümnaasium - Vändra Gümnaasiumi taarakastid
 9. Vändra Gümnaasium – Ürdiaed kooliaeda!

 

2021. aastal esitasid 5 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 10 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2021

 • I koht Jõõpre Kooli edulugu: lauamäng „Endla“, peaauhind 300 eurot
 • II koht Pärnu Rääma Põhikooli edulugu „Ettevõtlikud nutimunad 2021“, auhind 200 eurot
 • III koht Vändra Gümnaasiumi edulugu projekt „Mutukad ja putukad“, auhind 150 eurot

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “Parimad praktikad TULEMi rakendamisel” pääses Vändra Gümnaasiumi edulugu – projekt „Mutukad ja putukad“, saavutades 1. koha (auhind väärtuses 500 eurot).

2020

2020. aastal esitasid 6 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 9 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2020

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “Parim koostöötegu” pääses Vändra Gümnaasiumi edulugu „Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum“, saavutades 2. koha (auhind väärtuses 300 eurot).

2019

2019 aastal esitasid 7 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 13 edulugu.

Pärnumaa parimad edulood 2019

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “Heategu kogukonnale” pääses Jõõpre Kooli edulugu „Jõõpre bussipeatuse uuendamine“, saavutades 3. koha (auhind väärtuses 150 eurot) ning kategoorias “Parim koostöö partneriga” Lihula Gümnaasiumi edulugu “Heategevuslik viimase koolikella ball”, saavutades 1. koha (auhind väärtuses 500 eurot).

2018

2018 aastal esitasid 5 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 10 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2018

I koht Jõõpre Kooli edulugu “Ronimisrada”, peaauhind 300 eurot

 • II koht Pärnu Koidula Gümnaasiumi edulugu EILE – Ettevõtlike Ideede Laat Eestis, auhind 200 eurot
 • III koht Pärnu-Jaagupi Põhikooli edulugu kandlemuusika plaat „Kandlekeelte helinal“ , auhind 150 eurot

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “Heategu kogukonnale” pääses Jõõpre Kooli edulugu „Ronimisrada“, saavutades 3. koha. Kooli tunnustati auhinnaga väärtuses 150 eurot.

2017

2017. aastal esitasid 16 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 24 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2017

 • I koht Pärnu Mai Kooli edulugu – Projekt “Väike teadlane”, peaauhind 300 eurot
 • II koht Pärnu Raeküla Kooli edulugu “Jäärmark 2016”, auhind 200 eurot
 • III koht Pärnu Koidula Gümnaasiumi edulugu – Rahvusvaheline ettevõtlusalane noortevahetus “European Entrepreneurs”, auhind 150 eurot

Üle-eestilise konkursi finaali Pärnumaa edulood ei pääsenud.

2016

2016. aastal esitasid 7 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 7 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2016

 • I koht Pärnu Ühisgümnaasiumi ja TÜ Pärnu Kolledži edulugu – Noorte ettevõtluse õppesuuna ettevalmistuskursus „Noorte ettevõtluskool“, peaauhind 300 eurot
 • II koht Jõõpre Kooli edulugu “Õuesõppeklass”, auhind 200 eurot
 • III koht Pärnu Rääma Põhikooli edulugu – 7.b klassi kunstinäitus „Kui mul ükskord luua lasti…“, auhind 150 eurot

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “ Parim koostöö partneriga” pääses Pärnu Ühisgümnaasiumi ja TÜ Pärnu Kolledži edulugu, saavutades 2. koha. Kooli tunnustati auhinnaga väärtuses 250 eurot.

2015

2015. aastal esitasid 5 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 7 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2015

 • I koht Vändra Gümnaasiumi edulugu „Ettevõtlus- ja karjäärinädal 2015“, peaauhind 300 eurot
 • II koht Pärnu Raeküla Kooli edulugu „ Minifirmad“, auhind 200 eurot
 • III koht Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi edulugu “Euroopa Noortenädal”, auhind 150 eurot

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “ Parim koostöö partneriga” pääsesid Vändra Gümnaasiumi ja Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi edulood.

2014

2014. aastal esitasid 2 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 3 edulugu:

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content