Toimus taas traditsiooniks saanud haridustöötajate Sügiskool

21. novembril toimus järjekordne Sügiskool, teemaks seekord uimastid haridusasutustes. Kutsutud olid mitte ainult õpetajad, vaid kõik Pärnumaa haridusasutuste töötajad.

Esinejad erinevatest organisatsioonidest

Arengupäeva esimeses pooles jagasid Tervise Arengu Instituudist Agne Kivisaar (vaimse tervise edendamise osakonna projektijuht) ja Tiina Kuusik (uimastite ja sõltuvuse keskuse vanemspetsialist) teadmisi, kuidas integreerida uimastiennetust õppeainetega, kuidas noortega suhelda ja probleemide puhul koos noortega lahendusi leida. Tehti palju grupitöid, kus osalejad said omavahel arutada ja hulgaliselt kogemusi vahetada.

Pärast lõunat liitusid veebi teel Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak ja sama kooli õppenõustaja-sotsiaalpedagoog Marii Kõrgesaar. Nemad andsid põneva ülevaate, kuidas Saaremaa gümnaasiumis uimastitega, täpsemalt e-sigareti omamise ja tarvitamisega seotud olukorrad lahendatakse ja ohjes hoitakse.

Uimastiteema Pärnumaa alaealiste seas politsei vaates andis PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo. Osalejad said ülevaate alaealiste poolt toime pandud süütegudest erinevate sõltuvusainete mõju all ning kokkuvõtte, mis aineid maakonnas alaealised kasutavad. Lisaks rääkis Karin Uibo politsei poolt tehtud kontrolltehingutest, mille eesmärk tuvastada kui kättesaadavad on alaealistele sõltuvusained kauplustes nii Pärnu linnas kui maakonnas.

Osalejad said vaadata ja katsuda erinevaid keelatud ainete tarvitamiseks vajalikke vahendeid, et neid vajadusel ära tunda ning Karin tõi ka välja paragrahvid Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kus loetletud õpilastele koolis keelatud ained ning milliseid tugi- ja mõjutusmeetmeid on võimalik ja lubatud õpilase suhtes rakendada. Karinil oli esitlusse kaasatud üllatusesineja, kelleks oli politsei erivahend ehk tragi (ja ka väga armas) narkokoer.

Arengupäeva lõpetas Anna-Liisa Delgado, kes koordineerib Pärnu Haigla Sotsiaalravi teenistuse teenuseid, mille korraldada on ka laste ja noorte vaimse tervise keskus. Anna-Liisa tutvustaski kõigepealt Sotsiaalravi teenistust, töökorraldust, teenuseid, meeskonda ja kuidas nende poole pöörduda. Oma ettekande teises pooles jagas osalejatele praktilisi nippe, kuidas aidata leida abivajajal noorel motivatsiooni ja kuidas neid toetada muutuste protsessis, kuidas saada noortega kontakti keeruliste teemade käsitlemisel, mitte neid hoopis eemale peletada.

Imelahendust ei ole

Kokkuvõtteks sobivad hästi ürituse TÜ Pärnu kolledži koostööpartneri ja Pärnumaa tervist edendavate koolide koordinaatori Reelika Lume sõnad: „ Ühte imelahendust uimastiennetuses ei ole – väikesed sammud ja erinevad tegevused ning vahetame noortega suheldes iroonia empaatia vastu!“

Üritus toimus koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, Tervise Arengu Instituudi ja TÜ Pärnu kolledžiga.

Jaga:

Veel uudiseid

DisainiKOBAR külastas Saaremaa ettevõtteid

DisainiKOBARa liikmed käis Saaremaal vaatamas, et millist põnevat disaini saare peal leidub. Päev algas kosmeetikabrändi HoiaSPA külastuse ja töötoaga. Oli põnev kuulda kuidas firma alguse

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content