Foorum Pärnumaa 100 000 pani mõtlema tuleviku osas

16. aprillil toimus Estonia Resort Spa&Hotel Konverentsikeskuses foorum Pärnumaa 100 000, mille teemaks oli see, kuidas Pärnumaal võiks elada senisest rohkem inimesi.

Foorumi alguses anti üle Pärnumaa vapimärk ERR endisele Pärnumaa korrespondendile Ester Vilgatsile.

Ürituse eesmärk oli era- ja avaliku sektorit panna rohkem mõtlema, et mida saame teha ühiselt selleks, et Pärnumaale tuleks elama rohkem inimesi. Läbivalt käis läbi erinevaid teemasid nagu kinnisvara probleemid, haridus, töökeskkond ja valmidus uusi inimesi enda kogukonnas tervitada.

Reaalsuses on pilt stabiilne

Pärnumaa Arenduskeskuse juht Erik Reinhold tegi ülevaate 2016. aastal valminud elu- ja töökoha turundusstrateegiast. Lisaks rääkis ta pikemas ajahorisondis meie piirkonna rahvastiku liikumistest. Positiivne oli tõdeda, et kui Statistikaamet ennustab Pärnumaale ajas stabiilset langust, siis reaalsuses on Pärnumaa rahvastik püsinud aastaid samas suurusjärgus ja seda ka enne Ukraina sõjapõgenike rännet.

Erasektori ülevaade

Erasektori ülevaate andis Ülle Pind, kes pikalt töötanud Swedbanki personalijuhina ning nüüd hiljuti tagasi kolinud Pärnusse. Ta sai sisendit ja esindas Pärnumaa personalijuhtide foorumit, mis koondab endas kümneid kohalikke personalijuhte.

Tema sõnum oli suhteliselt konkreetne, et Pärnul on paraku suvepealinna maine ning inimestele ei seostu piirkond tööstuse ja teiste sektoritega. Lisaks tõstatas ta küsimuse, et kui valmis oleme me erinevaid inimesi enda kogukonda võtma ning kui peres üks inimene saab Pärnusse hea töö, siis kas pere teine pool leiab samamoodi sobiva töö. Tihtipeale võib see olla põhjuseks, miks ära kolitakse.

Ta rõhutas erinevate hariduspakkumiste olulisust, mis võiks piirkonda rohkem meelitada noori. Neile oleks vaja aga Pärnus ühiselamut. Teiseks teemaks olid erinevad targad töökohad sh rohkemate avaliku sektori töökohtade paiknemine Pärnus. Kaugtöö muutub ajas üha rohkem normaalsuseks ning Swedbanki näitel on neil Pärnus kümneid kaugtööd tegevaid inimesi.

Avaliku sektori vaade

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius andis ülevaate Pärnu linna viimase aja rändest ning tõi välja põhjuseid, miks siit ära kolitakse ja miks tullakse. Ta nentis, et oluline on palk ning tõi linnavalitsuses töötavate spetsialistide näitel välja, et keeruline on konkureerida Tallinnas pakutavate palkadega. Vahe on umbes 1000 eurot. Lisaks tõstatas Romek küsimuse selles, et keda me siia tahame.

Tori vallavanem ja Pärnumaa omavalitsuste liidu üldkogu esimees Lauri Luur tõi enda näitel välja, et oluline on teadvustada hetkeolukorda ning sellepõhjal teha järgnevaid otsuseid. Lisaks tuleb leida kohad, kus sinu elukeskkond eristub teistest. Ta tõi näiteks Sindi linna, millel on oma ajalugu ning mille arendamisse kui ka selle ajaloo hoidmisse on nad kõvasti panustanud. Lauri rääkis ka elukeskkonna kvaliteedist ning tõi näiteid Tori vallast Are alevikust, kus sündide kordaja on üle kahe.

Maakonna turundusjuht Hando Murumägi tegi ülevaate maakonna elu- ja töökeskkonna senistest turundustegevustest ning nentis, et oluline on kohapealne koostöö erinevate osapooltega. Lisaks rõhutas ta seda, et turundada saab seda, mida meil on ning inimeste valikud ei ole kunagi lineaarsed. Turunduse eesmärk on kohal olla erinevates kokkupuute punktides.

Päeva lõpetas paneel

Päeva lõpetas arutelu, kus osalesid Ervin Luur Ehitajate Tee Äripargist, Andres Metsoja Riigikogust, Sirje Tammiste värbamis- ja koolitusettevõttest Tammiste ning Madis Koit, kes on Põhja-Pärnumaa vallavanem.

Ervin Luur tõi välja, et reaalsuses ei tea avalik sektor, mis erasektoris investeeringute osas toimub. Ta rõhutas ka seda, et kõige olulisem on inimesel ikkagi elukoha valikul palk.

Andres Metsoja juhtis tähelepanu sellele, et inimestel on oluline leida enda elukohas vastavalt enda võimalustele sobiv töö. Kui seda ei leita, kolitakse mujale.

Sirje Tammiste pidas väga oluliseks ettevõtetes olevat juhtimiskultuuri ning tõi näited, kuidas nende ettevõte on värvanud Vändrasse MS Balti Trafosse mitmeid insenere üle Eesti. Inimeste reaktsioon on alguses pigem väga küsiv, et miks Vändra. Pärast seda, kui on aga kohtutud firma juhtkonna ja nähtud ettevõttes sealseid töötingimusi, on arvamused väga palju muutunud. Lisaks elukeskkonnale on oluline ka töökeskkond, kus inimesed veedavad suure osa oma ajast.

Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit tõi mitmeid näited, kuidas nende vald on hakanud väga teadlikult tegelema elanike probleemiga – plaanitakse ise hakata ehitama üürimajasid, Vändras on avatud kontserdimaja, mis juba tuntud üle Eesti ning turundab hästi kogu valda. Uus Tootsi-Sopi tuulepark on juba regiooni meelitanud esimese suure 50 miljonilise investeeringu, mis loob piirkonda kümneid uusi töökohtasid. Kõigi erinevate tegevuste tulemusena on Põhja-Pärnumaal elanike arvu vähenemine peatunud ja hakkab tasapisi tõusma. Ainukene probleem ongi selles, et surmade arv ületab sündide arvu. Samas on see probleem igalpool Pärnumaal ning kogu foorumi kokkuvõtteks võibki pidada seda, et kasv saab tulla ainult rände pealt.

 

Jaga:

Veel uudiseid

DisainiKOBAR külastas Saaremaa ettevõtteid

DisainiKOBARa liikmed käis Saaremaal vaatamas, et millist põnevat disaini saare peal leidub. Päev algas kosmeetikabrändi HoiaSPA külastuse ja töötoaga. Oli põnev kuulda kuidas firma alguse

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content