Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.
Koolitus on ülesehitatud eelkõige praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene

OSALUSTASU: 50 €

TOIMUMISAEG: 12.10.2023-23.11.2023

KOOLITUSE KUUPÄEVAD: 12.10, 19.10, 24.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11 ja 23.11.

TOIMUMISKOHT: Koolitus toimub SA Pärnumaa Arenduskeskuse ruumides (Ringi tn 35, Pärnu).

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi). 

Registreerimine on avatud, oma soovist koolitusel osaleda andke palun teada aadressil margit@parnumaa.ee

Kava

1. päev (12. oktoober): Äriidee ja ärimudel.

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Minu äriidee
 • Äriplaan
 • Osterwalderi ärimudel
 • Ärimudeli arendamine

2. päev (19. oktoober): Ärimudeli arendamine. Strateegia. Toote/teenuse disain.

 • Ärimudeli arendamine(jätkub)
 • Ärikeskkonna analüüs, SWOT
 • Turu segmenteerimine, positsioneerimine
 • Toote ja teenuse disain

3. päev (24. oktoober): Finantsprognooside koostamine

 • Finantsprognooside koostamine

4. päev (26. oktoober): Finantsjuhtimine. Raamatupidamine. Maksud. Omahinna kujunemine.

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Omahinna kujunemine
 • Tasuvusanalüüs, tasuvuspunkt

5. päev (2. november): Turundus.

 • Turundustööriistad ja valikud
 • Turundusplaani koostamine
 • Meeltega turundamine

6. päev (9. november): Müük.

 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia, unikaalsed müügiargumendid
 • Müügi etapid, väärtuspõhine müük
 • Esimeste maksvate klientide leidmine

7. päev (16. november): Meeskond ja juhtimine.

8 päev (23. november): Kohtumine ettevõtjatega. Äriplaanide esitlused.

 • Kohtumised ettevõtjatega
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside

Koolitajad:

 • Margit Kool
 • Mari Erm-Reining
 • Erik Reinhold
 • Kristo Krumm
 • Romet Nael

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content